Zakażenia HIV i AIDS – poradnik dla lekarzy


Cena: 53.00

Autor/Redaktor: Andrzej Gładysz, Brygida Knysz

Rok: 2014

Tematyka: HIV/AIDS

Dynamika rozwoju epidemii HIV zmienia się w różnych regionach świata. Liczba nowo rozpoznanych zakażeń w krajach zachodnich zmniejsza się, natomiast znaczący wzrost obserwowany jest na obszarach Środkowego Wschodu, Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Afryki Północnej. Również w Polsce liczba świeżych zakażeń, wykrywanych w ostatnich kilku latach wzrosła. W 2013 roku, w naszym kraju, liczba nowych zakażeń HIV przekroczyła 1000 osób i dotyczyła głównie mężczyzn, w większości młodych.

Przy stale wzrastającej liczbie osób żyjących z HIV, mając, przy tym, na uwadze ich wiek (są to na ogół ludzie młodzi i bardzo młodzi i, coraz częściej, również starsi) i ich wymagania, a w najgorszym razie oczekiwania, aby ich aktywność życiowa oraz zawodowa i związana z tym jakość życia nie zostały ograniczone przez zakażenie HIV, dla, szczególnie, lekarzy pierwszego kontaktu priorytetem stać się musi rzeczywista znajomość zarówno potencjalnych skutków, np. ryzykownych zachowań, jak i umiejętność pokierowania pacjentem, gdy wymaga określonej diagnostyki, czy terapii. Do tych właśnie i wszystkich pozostałych PT Lekarzy adresowana jest niniejsza monografia, która jest nie tylko źródłem aktualnej i sprawdzonej wiedzy, ale spełnić ma też rolę przewodnika w codziennej pracy zawodowej.

Przyszłość walki z pandemią HIV/AIDS winna toczyć się dwutorowo, tj.: hamować najskuteczniej i kompleksowo-farmakologicznie, w tym wprowadzając nowe formy terapii, i jednocześnie, a może przede wszystkim, chronić osoby zagrożone przed nabyciem infekcji i to nie tylko przez intensyfikację prac nad farmakoprofilaktyką oraz szczepionkami, ale również, głównie edukując, wskazując największe zagrożenia, jakimi są wszelkie ryzykowne zachowania, w tym seks bez zabezpieczenia.

Opracowanie zostało tak pomyślane i skonstruowane, aby nie dotyczyło ono tylko zagadnień medycznych, ale również uwzględniało najistotniejsze aspekty prawne, które zaczynają nabierać znaczenia we współczesnym życiu.

Autorami (26 osób) monografii są praktykujący klinicyści i prawnicy, będący jednocześnie naukowcami i nauczycielami akademickimi, którzy dzielą się z PT Czytelnikami, nie tylko swym doświadczeniem praktycznym, ale również umiejętnościami edukacyjnymi.

Redaktorzy
prof. dr hab. Andrzej Gładysz
prof. dr hab. Brygida Knysz

Książka zawiera:

 • Epidemiologia zakażeń HIV w Polsce i na świecie;
 • Biologia wirusa, patogeneza zakażeń HIV-1;
 • Historia naturalna zakażenia HIV;
 • Wpływ zakażenia HIV na układy i narządy;
 • Zmiany w jamie ustnej w przebiegu infekcji HIV i jej leczenia;
 • Testowanie w kierunku zakażenia HIV;
 • Profilaktyka zakażenia HIV;
 • Leczenie antyretrowirusowe;
 • Działania niepożądane terapii antyretrowirusowej;
 • Kobieta żyjąca z HIV;
 • Zakażenie HIV u dzieci;
 • Koinfekcje HIV/HBV i HIV/HCV;
 • Zakażenie HIV u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – problemy kliniczne, ograniczenia terapii antyretrowirusowej;
 • Inne zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych występujące u osób żyjących z HIV;
 • Inwazje pasożytnicze u osób zakażonych HIV – wybrane aspekty;
 • Przeszczepianie narządów u osób zakażonych HIV;
 • Wybrane zagadnienia prawne związane z zakażeniem HIV i leczeniem AIDS;
 • Wybrane elementy rehabilitacji u osób żyjących z HIV;
 • Program leczenia antyretrowirusowego w Polsce;
 • Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne –prowadzenie poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS.

ISBN 978-83-62182-45-9, format B5, 240 stron, waga 0,55 kg

Autor/RedaktorAndrzej Gładysz, Brygida Knysz
Rok2014
TematykaHIV/AIDS
ISBN978-83-62182-45-9
FormatB5
Liczba stron240
Oprawamiękka
Waga550 gram