Specyfika osobowości sprawców przestępstw seksualnych


Cena: 54.00

Autor/Redaktor: Marta Rawińska

Rok: 2021

Tematyka: Seksuologia/psychiatria/psychologia

O Autorce:

Marta Rawińska jest doktorem psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Swoją pracę naukową łączy z praktyką kliniczną pracując jako psychoterapeuta i certyfikowany seksuolog kliniczny. Jest autorką szeregu publikacji związanych z seksualnością człowieka, a także psychoterapią poznawczo-behawioralną.

O książce:

Celem publikacji jest próba określenia specyfiki profilu osobowości mężczyzn skazanych za przestępstwa seksualne. Książka przedstawia najnowsze wyniki badań dotyczące sprawców przestępstw seksualnych. Opisane zostały charakterystyczne dla tej grupy cechy osobowościowe i temperamentalne, uwarunkowania środowiskowe oraz behawioralne aspekty funkcjonowania. Podjęty został także wątek wciąż mało zbadanych uwarunkowań biologicznych, które mogą mieć znaczenie dla przestępczości seksualnej, a także specyfikę fantazji i wyobrażeń seksualnych, które mogą być charakterystyczne dla badanej grupy.

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny – zawiera informacje (koncepcje teoretyczne i dane empiryczne) z psychologii, ale podejmuje także problemy natury psychiatrycznej i seksuologicznej. Na jej wartość naukową i poznawczą wskazują rozdziały prezentujące światową, bieżącą literaturę przedmiotu – w polskim piśmiennictwie istnieje niewiele prac o edukacyjnych walorach zawierających tak obszerną analizę aktualnych danych z tego zakresu. Autorka prezentuje również wyniki badań własnych, które zostały przeprowadzone w grupie mężczyzn w różnym wieku, skazanych za przestępstwa seksualne wobec nieletnich i osób dorosłych, zwłaszcza oskarżonych o czyny lubieżne wobec dzieci i gwałt, osadzonych w zakładach karnych w Polsce, w porównaniu do grupy kontrolnej.

Recenzja:

Sprawcom przestępstw przeciwko wolności seksualnej poświęca się obecnie coraz więcej uwagi. Ukazało się wiele publikacji na ten temat. Można je podzielić na trzy główne grupy. Pierwsza analizuje badania sprawców przeprowadzane w orzecznictwie sądowo-psychiatryczno-psychologiczno-seksuologicznym. Ograniczeniem tego typu badań jest powszechne u sprawców negowanie popełnienia zarzucanych im czynów i ujawniane w badaniu postawy obronne. Druga grupa opracowań opiera się na badaniu sprawców w zakładach karnych i poddanych oddziaływaniom terapeutycznym. Trzecia grupa publikacji opiera się na badaniu osób, które zgłaszają się z własnej inicjatywy do terapeutów w celu uniknięcia popełnienia przestępstwa. Z metaanaliz wymienionych wyżej grup badanych wynika, że wiele cech jest podobnych np. obniżona samoocena, wysoki poziom lęku, zaburzenia osobowości, szukanie usprawiedliwienia w czynnikach zewnętrznych.

Dr n. hum. Marta Rawińska w swojej monografii koncentruje się na analizie osobowości sprawców i to jest bardzo ważna wartość tej pracy. Do jej największych zalet należą: analiza obszernego piśmiennictwa, przyczyn przestępczości seksualnej, program badawczy obejmujący 85 sprawców i 85 mężczyzn z grupy kontrolnej, wyważone wnioski, komunikatywność. W porównaniu do innych prac na ten temat na szczególną uwagę, moim zdaniem, zasługują informacje na temat profilu osobowości badanych, księży będących sprawcami, wyobrażeń idealnej partnerki [a szczególnie oczekiwania od niej wyrozumiałości!], treści fantazji erotycznych, roli pornografii w biografii seksualnej sprawców a także wartości w diagnozowaniu sprawców Testu Plam Atramentowych Rorschacha. W tym ostatnim przypadku jest to o tyle istotne, że ten test budzi wiele kontrowersji a z przytoczonych przez Autorkę badań wynika, że może być wartościową metodą.

Podzielam pogląd Autorki, że programy terapii sprawców nie powinny ograniczać się do metod terapii behawioralnej, sztywnych standardów i potrzebna jest indywidualizacja w leczeniu.

Jestem przekonany, że monografia Autorki poza wartością poznawczą ma również wartość praktyczną np. w doborze metod diagnostycznych, we wszechstronnej analizie osobowości sprawców, w indywidualizowaniu oddziaływań terapeutycznych. Praca Autorki wprowadza czytelnika w ciekawy, trudny i pełen zagadek świat sprawców przestępstw przeciw wolności seksualnej.

Prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, psychoseksuolog
Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

Autor/RedaktorMarta Rawińska
Rok2021
TematykaSeksuologia/psychiatria/psychologia
ISBNISBN 978-83-62182-94-7
FormatB5
Liczba stron104
Oprawamiękka
Waga200 gram