Rocznik 2018 Family Medicine & Primary Care Review


Cena: 64.00

Autor/Redaktor: Donata Kurpas

Rok: 2018

Tematyka: Medycyna rodzinna

ICV 2017: 124,24

MNiSW: 12 pkt

Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych

Recenzowane czasopismo naukowe adresowane do osób zajmujących się badaniami naukowymi w dziedzinie medycyny rodzinnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, nauczycieli akademickich medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych i innych osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjalizacji, rezydentów oraz studentów. Czasopismo przeznaczone jest także dla osób zajmujących się badaniami doświadczalnymi i epidemiologicznymi z zakresu innych dyscyplin medycznych.

Zamieszczane są w nim prace oryginalne, poglądowe, materiały dotyczące nauczania i szkolenia przed- i podyplomowego, organizacji i zarządzania, sprawozdania z konferencji i zjazdów. Uwaga: Od 2013 r. nie są publikowane prace kazuistyczne. Od z. 3/16 - język publikacji - American English.

Na łamach kwartalnika prezentują swą wiedzę i standardy postępowania w zakresie diagnostyki oraz terapii specjaliści z różnych dyscyplin medycyny ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, a także z zagranicy.

Indeksowanie i punktacja: Obecnie zawartość kwartalnika jest indeksowana przez: ARIANTA, Bielefeld Academic Search Engine, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, EMBASE/Excerpta Medica, Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate Analytics), Harvard Libraries University of California Libraries, Index Copernicus (ICV 2016: 120.81), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), J-Gate, JournalSeek, OhioLINK, Polską Bibliografię Lekarską, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (12 pkt.), Polska Bibliografia Naukowa, RedLink, Scopus, Swiss University Library Network (RERO), Ulrich's International Periodicals Directory, WorldCat, ZETOC.

 

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych zeszytów kwartalnika.

ISSN 1734-3402, kwartalnik, 4 zeszyty/rok
Koszty przesłania w cenie prenumeraty

Autor/RedaktorDonata Kurpas
Rok2018
TematykaMedycyna rodzinna
ISSN1734-3402
FormatA4
Oprawamiękka