Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego T.1


Cena: 0.00

Autor/Redaktor: J. Drobnik,
P. Kollbek

Rok: 2006

Tematyka: Zdrowie publiczne

Nowoczesne narzędzia zarządzania
w zakładach opieki zdrowotnej

Budżetowanie - controlling - outsourcing

Nakład wyczerpany

Spis treści:

  • Budżetowanie jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej;
  • Praktyczne zastosowanie elementów budżetowania – model Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (case study);
  • Controlling jako narzędzie zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej;
  • Outsourcing jako możliwe narzędzie wspomagające restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej;
  • Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej.

ISBN 83-89629-37-2, fornat B5, 116 stron, 0,25 kg 

Autor/RedaktorJ. Drobnik,
P. Kollbek
Rok2006
TematykaZdrowie publiczne