Zakażenia HIV/AIDS. Poradnik dla lekarzy praktyków


Cena: 0.00

Autor/Redaktor: Andrzej Gładysz

Rok: 2007

Tematyka: HIV/AIDS

 

 

 

Pierwsze przypadki zachorowań na AIDS opisano ćwierć wieku temu. Początki epidemii były trudne z klinicznego i społecznego punktu widzenia. Imponujący postęp, jaki na przestrzeni 25 lat dokonał się w poznaniu patomechanizmu zakażenia HIV/AIDS i wykorzystanie wyników badań w codziennej praktyce klinicznej zaowocował pojawieniem się nowych leków i schematów terapeutycznych oraz przyczynił się do uzyskania obniżenia odsetka śmiertelności wśród osób żyjących z HIV i zmienił jakość ich życia. Obecnie zakażenie HIV jest chorobą przewlekłą, której postęp można znacząco spowolnić. Wprowadzona 20 lat temu terapia antyretrowirusowa chroni osoby żyjące z HIV przed chorobami i zakażeniami oportunistycznymi oraz stwarza wielu z nich możliwość prowadzenia trybu życia nie różniącego się od tego sprzed zakażenia.

Zakażenie HIV w przeciwieństwie do innych infekcji i chorób ma nie tylko aspekt medyczny, ale również silny wydźwięk społeczny. Dzięki ciągłej edukacji zmieniło się podejście społeczeństwa do osób żyjących z HIV, a odpowiednia i kompleksowa opieka zapewniła im dobrą jakość życia.

Autorzy – naukowcy, a przede wszystkim praktykujący klinicyści – przedstawiają wielopłaszczyznowo i interdyscyplinarnie najnowszą wiedzę na temat HIV/AIDS. Omawiają praktyczne aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia w różnych grupach pacjentów, nowe zjawiska związane z zakażeniem, a także zwracają uwagę na oddziaływania w sferze emocjonalnej pacjentów oraz problematykę społeczno-etyczną. Ma to na celu ułatwienie postępowania z chorym, podejmowania kompleksowych działań dotyczących współpracy między chorymi a ich opiekunami oraz szeroko rozumianych działań edukacyjnych i profilaktycznych.

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla specjalistów zajmujących się problematyką chorób zakaźnych, ale także dla lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych, którzy znajdą w niej również informacje praktyczne, gdzie skierować osoby zainteresowane testem, a gdzie te z podejrzewanym czy już rozpoznanym zakażeniem.

Tom zawiera:

Rozdział 1.
Zarys epidemiologii zakażeń HIV i AIDS w Polsce. Kierunki ewolucji pandemii HIV
A. Gładysz, P. Smoliński

Rozdział 2.
Etiopatogeneza zakażenia HIV i AIDS
B. Knysz, B. Szetela, J. Gąsiorowski, M. Czarnecki, W. Rymer, A. Szymczak

Rozdział 3.
Naturalny przebieg zakażenia HIV/AIDS u dorosłych i dzieci – różnice w obrazie klinicznym
J. Gąsiorowski, A. Szymczak, M. Ingot, B. Knysz

Rozdział 4.
Poradnictwo przed- i potestowe
B. Szetela, J. Gąsiorowski, B. Knysz, M. Inglot

Rozdział 5.
Praktyczne aspekty diagnostyki zakażenia HIV/AIDS
M. Zalewska, B. Knysz, B. Szetela

Rozdział 6.
Leczenie zakażenia HIV
W. Rymer, B. Knysz, J. Gąsiorowski

Rozdział 7.
Problemy leczenia AIDS
A. Szymczak, B. Szetela, B. Knysz, J. Gąsiorowski, W. Rymer, M. Inglot

Rozdział 8.
Koinfekcja HIV/HBV/HCV – możliwości leczenia
M. Inglot, A. Szymczak

Rozdział 9.
Kobieta żyjąca z HIV/AIDS a ciąża
M. Inglot, K. Fleischer

Rozdział 10.
Profilaktyka przed i po ekspozycji na zakażenie HIV
W. Rymer, B. Knysz

Rozdział 11.
Zakażenia HIV i AIDS jako problem interdyscyplinarny
M. Czarnecki, B. Knysz

Rozdział 12.
Problemy kliniczne i terapeutyczne u osób zakażonych HIV uzależnionych od dożylnych środków narkotycznych
J. Gąsiorowski, Ł. Łapiński, M. Czarnecki, D. Rogowska-Szadkowska

Wykaz punktów konsultacyjno-diagnostycznych w Polsce

ISBN 978-83-89629-78-4, format B5, 188 stron, waga 0,35 kg

Autor/RedaktorAndrzej Gładysz
Rok2007
TematykaHIV/AIDS