Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego


Cena: 0.00

Autor/Redaktor: Renata Jabłońska, Robert Ślusarz

Rok: 2012

Tematyka: Pielęgniarstwo neurologiczne

Nakład wyczerpany

Jednostki chorobowe obejmujące nerwowy układ centralny, jak i obwodowy występują równie często, jak choroby innych układów. Dotyczy to zarówno ostrej fazy powstania choroby, jak i późniejszych powikłań. Stąd wczesna profilaktyka, leczenie ostrej fazy oraz zasady stosowanej pielęgnacji pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego są  niezmiernie ważnym elementem ratowania życia ludzkiego, zapobiegania inwalidztwu, jak i umożliwienia jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Na tym tle rysuje się specyficzna rola pielęgniarki neurologicznej i neurochirurgicznej. Do działań przez nią realizowanych, oprócz doświadczenia, konieczna jest ogromna wiedza, ustawicznie uaktualniana, zgodnie ze zmieniającymi się standardami terapeutycznymi.

Publikacja składa się z dwóch części: neurologicznej – opisującej zagadnienia kliniczne chorób układu nerwowego leczonych zachowawczo, a w poszczególnych rozdziałach diagnozę i interwencje pielęgniarskie, i ich uzasadnienie w odniesieniu do pacjentów po udarze mózgu, z padaczką, stwardnieniem rozsianym, chorobą Alzheimera, Parkinsona, z miastenią, stwardnieniem zanikowym bocznym i z infekcją ośrodkowego układu nerwowego oraz neurochirurgicznej – opisującej analogicznie zagadnienia kliniczne chorób układu nerwowego leczonych operacyjnie oraz problemów pielęgnacyjnych pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym, rdzenia mózgu, z guzem mózgu, guzem kanału kręgowego, krwawieniem podpajęczynówkowym, niedomogą kręgosłupa i wodogłowiem.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów pielęgniarstwa i pielęgniarek/pielęgniarzy uzupełniających swoją wiedzę, dla wszystkich pielęgniarek i osób należących do zespołów terapeutycznych pracujących w oddziałach neurologii i neurochirurgii, jak również tych członków rodzin, na których spada ciężar opieki domowej.

Czytelnicy znajdą wiele praktycznych wskazówek, które pomogą im w opiece nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego.

ISBN 978-83-62182-25-1, 2012, B5, 248 stron, waga 0,45 kg

Autor/RedaktorRenata Jabłońska, Robert Ślusarz
Rok2012
TematykaPielęgniarstwo neurologiczne
ISBN978-83-62182-25-1
FormatB5
Liczba stron248
Oprawamiekka
Waga450 gram
Untitled

45.00 zł

Odleżyny - profilaktyka i leczenie

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

0.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii

Szczegóły