O Wydawnictwie Continuo

Wydawnictwo „Continuo”

powstało w 1995 r. we Wrocławiu. Jego założycielem i właścicielem jest Jan Kuźma, długoletni redaktor w Wydawnictwie Ossolineum, Polskim Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych, Dziale Wydawnictw Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Wydawnictwo zajmuje się przede wszystkim wydawaniem publikacji naukowych
w planie własnym oraz zlecanych przez instytuty, komitety i towarzystwa naukowe, uczelnie oraz firmy.

W swoim dorobku mamy publikacje z zakresu:

  • geografii i geologii (m.in. serie – Dokumentacja Geograficzna, Prace Geograficzne, Geologos, półrocznik Geohraphia Polonica),
  • ekonomii,
  • edukacji (m.in. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w seriach – Matura 2002, Egzamin gimnazjalny, Sprawdzian w klasie 6 szkoły podstawowej),
  • medycyny (m.in. dwumiesięcznik Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, kwartalniki Family Medicine & Primary Care Review oraz Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, serie Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego, Dziecko i jego środowisko, Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi).

Obecnie nasz profil obejmuje głównie nauki medyczne.

"Continuo" jest wydawcą i dystrybutorem założonego w 1999 r. kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review (dawniej Polska Medycyna Rodzinna) – organu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych.

Czasopismo jest objęte międzynarodową indeksacją: ARIANTA, Bielefeld Academic Search Engine, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, DOAJ, EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus (ICV 2014: 104.25, wartość znormalizowana 7.32), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), J-Gate, JournalSeek, Polska Bibliografia Lekarska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 12 pkt., Polska Bibliografia Naukowa, RedLink, Scopus, Ulrich's International Periodicals Directory, WorldCat.

Za zaangażowanie w tworzenie kwartalnika i stałe podnoszenie jego poziomu, zarówno merytorycznego, jak i edytorskiego Jan Kuźma został nagrodzony w 2003 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych tytułem „Przyjaciel Lekarza Rodzinnego”, a w 2005 r. medalem jubileuszowym w uznaniu zasług na rzecz Medycyny Rodzinnej.

Przyjaciel Lekarza Rodzinnego  Medal jubileuszowy

Wysoki poziom merytoryczny zawdzięczamy Autorom naszych książek – specjalistom różnych dyscyplin medycyny ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. 

Doskonalimy także swój warsztat redakcyjno-edytorski, aby książki, które trafiają do naszych odbiorców, były wydane bezbłędnie, a ich forma i układ graficzny przejrzyste i estetyczne.

Nasze publikacje dostępne są w księgarniach medycznych, jak również w sprzedaży wysyłkowej. Ponadto promujemy je uczestnicząc w targach książki, konferencjach szkoleniowo-naukowych, sympozjach i kongresach medycznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofetą wydawniczą.