ADHD. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii


Cena: 59.00

Autor/Redaktor: Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras

Rok: 2019

Tematyka: ADHD

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: dla lekarzy, lekarzy psychiatrów, lekarzy pediatrów, pielęgniarek psychiatrycznych, pedagogów specjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników poradni zdrowia psychicznego, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

***

Jest to dzieło będące efektem współdziałania specjalistów z  różnych dziedzin, co samo w sobie stanowi odzwierciedlenie złożoności problemu – choć autorzy skromnie zaznaczyli w tytule, że recenzowana praca dotyczy tylko wybranych zagadnień diagnozy i terapii. Jednak sposób prezentacji treści i ich dobór daje wgląd w szereg zagadnień wykraczających poza ramy sensu stricto diagnozy i terapii. Zarazem w bogactwie prezentowanych problemów zachowany jest logiczny ład, a treści są podporządkowane tytułowi. Sposób ich prezentacji daje klarowną wykładnię wiedzy posiadającej wysokie walory poznawcze, odznaczającej się starannością  doboru analizowanych problemów skomponowanych z kliniczną wręcz precyzją z zachowaniem dyscypliny językowej. Każde słowo jest istotne, wyważone. Wywód jest pełny, ale zarazem oszczędny, co zwiększa jego siłę ekspresji.  

Monografia jest godna polecenia dla wszystkich osób zainteresowanych kwestiami zaburzeń rozwojowych. Z powodzeniem można ją spożytkowywać jako podręcznik do kształcenia studentów studiów I, II stopnia i słuchaczy studiów podyplomowych przygotowujących się do pracy z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi.

Z recenzji dr hab. Hanny Żuraw, prof. UPH w Siedlcach

Autor/RedaktorKasper Sipowicz, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras
Rok2019
TematykaADHD
ISBN978-83-62182-73-2
FormatB5
Liczba stron212
Oprawamiękka
Waga355 gram