Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym


Cena: 46.00

Autor/Redaktor: Agata Orzechowska, Piotr Gałecki

Rok: 2014

Tematyka: Psychiatria/psychologia/psychosomatyka

Monografia „Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym” dzięki wieloaspektowej i interdyscyplinarnej analizie problematyki zaburzeń psychosomatycznych jest kompendium najnowszej wiedzy na temat czynników psychicznych w zaburzeniach somatycznych oraz aspektów psychologicznych i psychoterapeutycznych  w leczeniu osób chorych somatycznie.

Podzielona jest na dwie części.
Część I. „Czynniki psychiczne a zaburzenia somatyczne” obejmuje zagadnienia dotyczące medycyny psychosomatycznej, rozumienia zdrowia i choroby w różnych koncepcjach psychologicznych oraz analizę wybranych mechanizmów biopsychospołecznych wpływających na stan zdrowia, takich jak: stres, uwarunkowania osobowościowe oraz wsparcie społeczne w chorobie.
Część II. „Psychologia w leczeniu chorych somatycznie” prezentuje aktualny stan wiedzy na temat psychologicznych aspektów leczenia chorób: układu krążenia, nowotworowych, gastroenterologicznych, układu oddechowego, dermatologicznych, endokrynologicznych, neurologicznych i zakaźnych. Ponadto dokonano analizy psychologicznych aspektów leczenia niepłodności, trudności diagnostycznych i terapeutycznych w relacji pacjent–personel medyczny oraz stosowania farmakoterapii w chorobach psychosomatycznych.

Książka może być pomocna dla specjalistów chorób wewnętrznych, jak i innych specjalistów: onkologów, dermatologów, neurologów i ginekologów. Może być również wartościowym uzupełnieniem wiedzy psychiatrów i psychologów klinicznych, którzy na co dzień wspierają leczenie chorób o podłożu somatycznym. Dzięki tej monografii łatwiej będzie zrozumieć zachowania chorych, co powinno procentować w ich lepszym leczeniu.

ISBN 978-83-62182-37-4, format B5, 224 strony, waga 0,4 kg

Autor/RedaktorAgata Orzechowska, Piotr Gałecki
Rok2014
TematykaPsychiatria/psychologia/psychosomatyka
ISBN978-83-62182-37-4
FormatB5
Liczba stron224
Oprawamiękka
Waga400 gram
Untitled

42.00 zł

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych

Szczegóły

Do koszyka