Farmakogenetyka w psychiatrii


Cena: 0.00

Autor/Redaktor: J.A. Beszłej,
M. Szewczuk-Bogusławska,
M. Grzesiak

Rok: 2007

Tematyka: Psychiatria

Nakład wyczerpany

Farmakogenetyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny, która bada wpływ czynników genetycznych na efekty farmakoterapii, będącej podstawową metodą terapii zaburzeń psychicznych. W praktyce zastosowanie wiedzy farmakogenetycznej wiąże się z możliwością przewidywania skuteczności i tolerancji leczenia, określenia szybkości metabolizmu leków u poszczególnych pacjentów i unikania niekorzystnych skutków interakcji leków. Wiedza dotycząca genetycznych uwarunkowań leczenia daje nadzieję na zdecydowanie większą indywidualizację w wyborze leku, poprawienie skuteczności i zminimalizowanie ryzyka działań niepożądanych oraz redukcję kosztów terapii.

Autorzy to praktykujący psychiatrzy, mający doświadczenie zarówno kliniczne, jak i badawcze, a jednocześnie naukowcy mający w dorobku rozprawy doktorskie i liczne publikacje na temat badań farmakogenetycznych.

„Farmakogenetyka w psychiatrii” to pierwsza na rynku polskim całościowa monografia, która wobec wzrastającego znaczenia tych zagadnień przedstawia współczesną wiedzę na temat zastosowania zasad farmakogenetycznych dotyczących leków psychotropowych w praktyce lekarskiej.

Publikacja jest skierowana zarówno do lekarzy specjalistów – psychiatrów i neurologów, osób szkolących się w tych dziedzinach, jak i lekarzy innych specjalności, zwłaszcza medycyny rodzinnej, do których bardzo często w pierwszej kolejności zgłaszają się pacjenci z objawami psychopatologicznymi, m.in. lękiem, bezsennością, obniżeniem nastroju, i reakcjami na stres.

Spis treści:

Rozdział 1
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej
Wprowadzenie

Rozdział 2
Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak
Farmakokinetyka

Rozdział 3
Jan Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska
Genetyczne uwarunkowanie skuteczności i tolerancji leków przeciwpsychotycznych

Rozdział 4
Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak
Genetyczne uwarunkowania farmakoterapii lekami przeciwdepresyjnymi

Rozdział 5
Marcin Szechiński, Jan Aleksander Beszłej
Genetyczne uwarunkowania farmakoterapii lekami stabilizującymi nastrój

Rozdział 6
Monika Szewczuk-Bogusławska, Elżbieta Trypka
Genetyczne aspekty leczenia choroby Alzheimera

Rozdział 7
Marcin Szechiński, Agnieszka Stępień, Magdalena Grzesiak
Genetyczne uwarunkowania farmakoterapii lekami przeciwlękowymi i nasennymi

Rozdział 8
Magdalena Grzesiak, Monika Szewczuk-Bogusławska
Farmakogenetyka a terapia monitorowana

Rozdział 9
Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak
Praktyczne znaczenie interakcji farmakokinetycznych i interakcji farmakody-namicznych leków psychotropowych

Rozdział 10
Joanna Hauser, Monika Dmitrzak-Węglarz
Przyszłość badań farmakogenetycznych w psychiatrii

ISBN 978-83-89629-79-1, format B5, 92 strony, waga 0,15 kg

Autor/RedaktorJ.A. Beszłej,
M. Szewczuk-Bogusławska,
M. Grzesiak
Rok2007
TematykaPsychiatria