Recenzje naszych książek

"Integracja" Magazyn dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół

Integracja_nr_1_2014_s._47.pdf
Dotyczy książki Odleżyny - profilaktyka i leczenie

 

"wspólne tematy"

Miesięcznik "wspólne tematy - pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego"

 wspolne_tematy_nr_2_2014_s._51.pdf
Dotyczy książki Odleżyny - profilaktyka i leczenie

wspolne_tematy_nr_2_2014_s._52.pdf
Dotyczy książek: Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym i Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych

wspolne_tematy_nr_1_2013_s._51-52.pdf
Dotyczy książek: Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym..., Wybrane problemy pielęgnacyjne w schorzeniach układu nerwowego, Kompresjoterapia - przewodnik praktyczny..., Niepełnosprawnośc intelektualna - etiopatogeneza...

wspolne_tematy_nr_2_2011_s._51-52.pdf
Dotyczy książek: Autyzm..., Kinezjologia Edukacyjna..., Podstawy psychiatrii..., Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych..., Praktyczna psychogeriatria..., Choroba Alzheimera - komunikacja..., Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa geriatrycznego.

 wspolne_tematy_nr_11_12_2011_s._91-92.pdf 
Dotyczy książek: Choroby otępienne. Teoria i praktyka oraz Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych.

 

"Niepełnosprawność i Rehabilitacja"

Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia
Niepelnosprawnosc_i_Rehabilitacja_2013_R._XIII_Nr_1_s._145-149.pdf

Autor recenzji: Prof. J.K. Gierowski

Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo
Niepenosprawnosc_i_Rehabilitacja_2010_R._X_Nr_1_s._109.pdf

 

 "Psychiatria i Psychoterapia"

Niepełnosprawnośc intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia 
NI_w_Psych_Psychoter_2013_T._9_Nr_4_s._31-32.pdf

 Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia
Autyzm_w_Psych_Psychoter_2010_T._6_Nr_2_s._52.pdf

Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo
 Zaburzenia_w_Psych_Psychoter_2010_T._6_Nr_2_s._51.pdf

Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u osób w wieku podeszłym
 Psychogeriatria_w_Psych_Psychoter_2010_T._6_Nr_3-4_s._19-20.pdf


Joanna Pawłowicz

Recenzja Kinezjologii Edukacyjnej
Recenzja.pdf