Nakład wyczerpany

Odleżyny - profilaktyka i leczenie

Odleżyny - profilaktyka i leczenie

0.00 zł

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych

Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach somatycznych

0.00 zł

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym

Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym

0.00 zł

Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia

Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia

0.00 zł

Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci

Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci

0.00 zł

Komputery dla rozsądnych

Komputery dla rozsądnych

0.00 zł

Homoseksualizm u mężczyzn. Aspekty psychologiczne, psychiatryczne i ewolucyjne

Homoseksualizm u mężczyzn. Aspekty psychologiczne, psychiatryczne i ewolucyjne

0.00 zł

Przyrost masy ciała indukowany lekami psychotropowymi – podłoże neurobiologiczne, mechanizmy działania leków, przeciwdziałanie

Przyrost masy ciała indukowany lekami psychotropowymi – podłoże neurobiologiczne, mechanizmy działania leków, przeciwdziałanie

0.00 zł

Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydanie II

Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydanie II

0.00 zł

Procedury diagnostyki mikrobiologicznej      w wybranych zakażeniach układowych

Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych

0.00 zł

Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego

Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego

0.00 zł

Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo

Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo

0.00 zł

Tajemniczy świat kobiecego orgazmu

Tajemniczy świat kobiecego orgazmu

0.00 zł

Choroba Alzheimera - komunikacja z chorym. Poradnik dla opiekunów

Choroba Alzheimera - komunikacja z chorym. Poradnik dla opiekunów

0.00 zł

Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę

Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę

0.00 zł

Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i postępowanie <BR>w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym BESTSELLER

Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i postępowanie
w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym BESTSELLER

0.00 zł

Diagnostyka, profilaktyka i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy

Diagnostyka, profilaktyka i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy

0.00 zł

Zakażenia HIV/AIDS. Poradnik dla lekarzy praktyków

Zakażenia HIV/AIDS. Poradnik dla lekarzy praktyków

0.00 zł

Farmakogenetyka w psychiatrii

Farmakogenetyka w psychiatrii

0.00 zł

Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu

Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu

0.00 zł

Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona <br>i w innych zespołach parkinsonowskich

Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona
i w innych zespołach parkinsonowskich

0.00 zł