Pooperacyjne zaburzenia świadomości - praktyczny przewodnik interdyscyplinarny


Cena: 43.00

Autor/Redaktor: Jakub Kaźmierski

Rok: 2014

Tematyka: Psychiatria

Książka poświęcona jest zaburzeniom świadomości będącym bardzo częstym i niebezpiecznym powikłaniem między innymi operacji chirurgicznych, stanów ogólnomedycznych oraz zespołów otępiennych. W związku z tym, z problemem zaburzeń świadomości w swojej praktyce klinicznej spotykają się chirurdzy, ortopedzi, interniści oraz psychiatrzy. Zagadnienie to ma charakter interdyscyplinarny i złożony, co może skutkować trudnościami diagnostycznymi i terapeutycznymi. Przewodnik ten jest zbiorem najważniejszych informacji dotyczących właściwego rozpoznawania, patofizjologii, profilaktyki i leczenia zaburzeń świadomości. Przedstawione są tu algorytmy diagnostyczne oraz międzynarodowe zalecenia dotyczące postępowania terapeutycznego w zaburzeniach świadomości. Niniejsza monografia została opracowana przez psychiatrę mającego wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej z pacjentami po operacjach kardiochirurgicznych hospitalizowanych w oddziałach intensywnej opieki kardiologicznej.

Publikacja zawiera również polskie wersje algorytmów i skali oceny majaczenia: 

1. Algorytm Oceny Majaczenia – Kwestionariusz Oceny Pacjenta
(Confusion Assessment Method (CAM) Questionnaire)

2. Algorytm Oceny Majaczenia – Skrócony Arkusz Badania
(Confusion Assessment Method (CAM) Shortened Version Worksheet)

3. Algorytm Oceny Majaczenia przeznaczony dla Oddziałów Intensywnej Terapii
(Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit, CAM-ICU)

4. Pamięciowa Skala Oceny Majaczenia
(Memorial Delirium Assessment Scale, MDAS)

ISBN 978-83-62182-44-2, format B5, 88 stron, waga 0,2 kg

Nota o Autorze:
Dr n. med. Jakub Kaźmierski jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Od 2009 do 2010 roku był zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 2010 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracę naukowo-badawczą rozpoczął w roku 2005, od początku skupiając się na problematyce zaburzeń świadomości po operacjach kardiochirurgicznych. Rozpoczęte badania zaowocowały pracą doktorską, obronioną z wyróżnieniem w 2008 roku, publikacjami w uznanych czasopismach międzynarodowych oraz nagrodą przyznaną przez Europejskie Towarzystwo Psychosomatyczne za najlepsze badanie poświęcone tematyce psychiatrii konsultacyjnej. Od 2011 do 2012 roku był kierownikiem grantu naukowego mającego na celu ocenę czynników patogenetycznych pooperacyjnych zaburzeń świadomości. Realizacja grantu pozwoliła na odkrycie nowych mechanizmów odpowiedzialnych za pojawianie się zaburzeń świadomości w okresie pooperacyjnym, co stało się inspiracją do napisania niniejszej książki. Ponadto autor jest recenzentem licznych prac w kilkunastu czasopismach międzynarodowych, naukowcem zaangażowanym w realizację założeń projektu Healthy Aging Research Centre przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a także członkiem Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Autor/RedaktorJakub Kaźmierski
Rok2014
TematykaPsychiatria
ISBN978-83-62182-44-2
FormatB5
Liczba stron88
Oprawamiekka
Waga200 gram