Regulamin

REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.continuo.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Continuo Jan Kuźma, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lelewela 4 pok. 325, wpisane do Rejestru Działalności Gospodarczej w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu pod numerem 77618 oraz do CEIDG, NIP 898-101-38-09, Regon 930406251.

Kontakt ze Sklepem: 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@continuo.pl;
telefonicznie: +48 71 791 20 30;
pisemnie na adres: ul. Lelewela 4 pok. 325, 53-505 Wrocław.

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów (książek i czasopism), znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.continuo.pl, e-mailem: zamowienia@continuo.pl lub telefonicznie +48 71 791 20 30.
  Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,
  b) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (min. wersja 6) lub Google Chrome (min. wersja 8) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, a następnie zdecydować się na zakup. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa Klient zawiera z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych produktów. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich liczby, sposobu płatności i kosztów dostawy oraz wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe. W ciągu kilku minut od złożenia zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez niego zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Kwota widoczna w potwierdzeniu obejmuje zawartość koszyka i koszt dostawy. Szczegółowe informacje o kosztach przesyłki i sposobie dostawy w zakładce „Zasady sprzedaży”.
 5. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w pkt. 4, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  a) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów,
  b) anulowanie całości zamówienia.
  Jeśli Klient dokonał już zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z dyspozycją klienta.
 8. Czas realizacji zamówienia. Poczta Polska - wysyłka następuje raz w tygodniu (w środę) + czas dostawy Poczty Polskiej. Firma kurierska - wysyłka następuje dzień po zaksięgowaniu wpłaty + czas dostawy przewoźnika realizującego dostawę (firmy kurierskiej). Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, sobót i niedziel.
 9. W przypadku dostawy poza granicami Polski – przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem.
 10. Klient sam może odebrać zamówione towary w siedzibie Wydawnictwa.
 11. Formy płatności. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  b) przelew – klient dokonuje przedpłaty przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
  PKO BP 23 1020 5242 0000 2002 0025 0019, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
  c) płatność gotówką lub przez terminal płatniczy w siedzibie Wydawnictwa (przy odbiorze osobistym).

III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest przez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.
 2. Zmiany dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko pisemnie przez e-mail.

IV. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej: 
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT,
  c) nie zawierają kosztów dostawy (z wyjątkiem zamówienia prenumeraty rocznej kwartalnika FM&PCR, gdzie koszty przesłania są w cenie).
 2. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach w zakładce "Zasady sprzedaży".

V. REKLAMACJE

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: zamowienia@continuo.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Reklamowany przez Klienta produkt (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
  Wydawnictwo Continuo
  ul. Lelewela 4, pok. 325
  53-505 Wrocław
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle życzenia Klienta zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Klientowi cenę towaru wraz z kosztami przesyłki (przesyłka ekonomiczna). W przypadku uwzględnienia przez Wydawnictwo złożonej przez Klienta reklamacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Klientowi na wskazany adres.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klientowi przysługuje jako konsumentowi prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia mu towaru.
 2. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres:
  Wydawnictwo Continuo
  ul. Lelewela 4, pok. 325
  53-505 Wrocław
 3. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. W przypadku zgodnego z przepisami skorzystania przez Klienta jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem przesłania na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Klientowi na wskazany adres. Wydawnictwo w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów dostawy, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. W przypadku, kiedy Klient wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Wydawnictwo w sytuacji odstąpienia od umowy nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku, kiedy Klient wybrał sposób dostarczenia towarów przez paczkomat InPost może dokonać darmowego zwrotu przez paczkomat. W tym celu powinien odwiedzić stronę https://inpost.pl/szybkie-zwroty, gdzie jest instrukcja, jak to zrobić, a następnie można nadać paczkę.  
 7. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez Klienta jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Klienta przez Sklep ponosi Klient.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa Continuo oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Wydawnictwa Continuo nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom (z wyjątkiem systemów: www.e-nadawca.poczta-polska.pl – dla przesyłek pocztowych i  kurierskich, www.apaczka.pl – dla przesyłek kurierskich oraz InPost – dla przesyłek kurierskich i paczkomatowych).
 3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia (więcej na ten temat w „Polityka prywatności”).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wydawnictwem Continuo.
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Zmiany dotyczące informacji o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadzono 24.05.2018 r.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.continuo.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Załącznikiem do regulaminu jest Formularz – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: Formularz.pdf