Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.continuo.pl

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Wydawnictwo Continuo z siedzibą przy ul. Lelewela 4, pok. 325, 53-505 Wrocław, o numerze NIP: 898-101-38-09 oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Wydawnictwo Continuo dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis http//:www.continuo.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Jan Kuźma, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo Continuo z siedzibą przy ul. Lelewela 4, pok. 325, 53-505 Wrocław, NIP: 898-101-38-09, REGON: 930406251.

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając ich archiwizację (do czasu odwołania zgody) jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 "Zgodność przetwarzania z prawem"). Dane będą wykorzystywane do realizacji i wysyłki zamówień, złożonych przez Państwa w naszej księgarni internetowej na stronie www.continuo.pl (m.in. wysyłanie wiadomości e-mail związanych z zamówieniem, fakturowanie, umieszczenie danych w systemie www.e-nadawca.poczta-polska.pl – dla przesyłek pocztowych i www.apaczka.pl – dla przesyłek kurierskich) oraz wysyłania Państwu newslettera o nowościach wydawniczych.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Cookies (Ciasteczka)
www.continuo.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do www.continuo.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisu.

Niezapowiedziane Wiadomości
www.continuo.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.continuo.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. informacje o nowościach wydawniczych, dodrukach, promocjach).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

www.continuo.pl zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

1) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.

2) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z bezpośrednio z Administratorem danych, mailowo pod adresem: wydawnictwo@continuo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4) Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane firmom zewnętrznym (oprócz wymienionych w punkcie II. 2), nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane są profilowane jedynie w celu dopasowania treści newslettera do Państwa zainteresowań (tematyka zamawianych książek/czasopism). Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec profilowania.

Państwa dane osobowe to: imiona i nazwiska, adresy pocztowe, adresy poczty e-mail, numery telefonów, dotyczące wszystkich osób do kontaktu ogólnie dostępne (np. ze strony internetowej) lub dobrowolnie podane przez Państwa w rozmowie telefonicznej, w korespondencji, ofercie handlowej, umowie lub zamówieniu.

5) www.continuo.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

www.continuo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do www.continuo.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, www.continuo.pl będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, www.continuo.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu biuro@continuo.pl