Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków


Cena: 42.00

Autor/Redaktor: Ludmiła Marcinowicz, Barbara Ślusarska

Rok: 2017

Tematyka: Pielęgniarstwo

Publikacja przedstawia praktyczne zastosowanie metody studium przypadku w pracy pielęgniarki rodzinnej uwzględniając koncepcję opieki skoncentrowanej na pacjencie i jego rodzinie.

Pierwszy rozdział to zwięzła charakterystyka studium przypadku jako strategii badawczej z uwzględnieniem kwestii etycznych w prowadzeniu badań jakościowych.

W drugim rozdziale omówiono założenia opieki skoncentrowanej na pacjencie oraz koncepcję i współczesny kontekst zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono 13 opisów pacjentów oraz charakterystykę 84 diagnoz pielęgniarskich sformułowanych w systemie tradycyjnym przy użyciu PES (Problem; Etiologia; Symptomy), z wykorzystaniem katalogu diagnoz ICNP® oraz klasyfikacji NANDA.

Całość zamyka rozdział „Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta i jego rodziny – dokumentacja dydaktyczna”, w którym syntetycznie opisano przykład dokumentacji możliwej do wykorzystania w trakcie prowadzenia zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w środowisku zamieszkania.

Autorzy publikacji, pochodzący z różnych ośrodków akademickich w Polsce, na podstawie wiedzy teoretycznej i wieloletniego praktycznego doświadczenia zawodowego w niezwykle wyważony sposób połączyli teorię z praktyką przedstawiając poszczególne problemy opiekuńcze.

Publikacja jest adresowana do szerokiego grona praktykujących pielęgniarek rodzinnych, pielęgniarek w trakcie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, nauczycieli akademickich i studentów pielęgniarstwa, a także pacjentów i ich rodzin oraz opiekunów. 

 

Autor/RedaktorLudmiła Marcinowicz, Barbara Ślusarska
Rok2017
TematykaPielęgniarstwo
ISBN978-83-62182-67-1
FormatB5
Liczba stron256
Oprawamiękka
Waga435 gram