Labirynt ruchu


Cena: 88.00

Autor/Redaktor: Renata Červenková, Pavel Kolář

Rok: 2024

Tematyka: Ruch

Tłumaczenie z języka czeskiego: Bc. Rudolf Widenka
Redakcja naukowa tekstu tłumaczenia: Dr hab. n. med. Łukasz Mokros

„Poruszamy się albo za mało, albo źle, a ruch znika nie tylko z życia, ale i z medycyny” – mówi profesor Pavel Kolář, uznany fizjoterapeuta, który od trzydziestu lat zajmuje się medycyną rehabilitacyjną, w tym medycyną sportową. W wyrafinowanym mechanizmie ludzkiego ciała i umysłu stara się znaleźć prawdziwe przyczyny, które go zepsuły i przy zastosowaniu odpowiedniego leczenia przywrócić pacjentom utracone zdrowie.

W wywiadzie książkowym z dziennikarką Renatą Červenkovą wyjaśnia podstawowe zasady ruchu człowieka i jego rozwoju, a także rolę, jaką odgrywa w tym nasz mózg, a może nawet złe geny, stres, przepracowanie, niezadowalające relacje, brak duchowości, chęć czerpania przyjemności... Odkrywa zaskakujące powiązania, bo w naszym organizmie nic nie dzieje się przez przypadek, jak często się nam, laikom, wydaje. Dlaczego słaba osoba jest zdolna do wyczynu fizycznego jak kulturysta? Dlaczego rezonans magnetyczny nic nie wykazuje, chociaż plecy bardzo bolą? Dlaczego ktoś jest fizycznie bardziej uzdolniony niż inni? Dlaczego boli nas ramię, gdy mamy raka płuc? Dlaczego fotografujemy falę tsunami, zamiast przed nią uciekać?

O Autorach

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (1963)
Studiował wychowanie fizyczne i rehabilitację na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Karola w Pradze. Po ukończeniu studiów w 1987 roku dołączył do Kliniki Rehabilitacji Wydziału Pediatrii w Motoli, przemianowanej później na Klinikę Rehabilitacji i Wychowania Fizycznego II Wydziału Lekarskiego, którą kieruje od 1999 roku. Utworzył tu studia licencjackie i magisterskie na kierunku fizjoterapia, a od 2008 roku pełni funkcję prodziekana. W 2012 roku został mianowany profesorem Uniwersytetu Karola. Zajmuje się głównie patologią układu ruchu u dzieci. Jest autorem koncepcji diagnostyczno-terapeutycznej Dynamicznej Stabilizacji Nerwowo-Mięśniowej (DNS), opartej na kinezjologii rozwojowej, którą stosuje także w swoich dwóch ośrodkach medycyny ruchu. Wykłada z tej dziedziny także na uczelniach oraz na kursach w kraju i na świecie. Ponadto specjalizuje się w medycynie sportowej: diagnoza i leczenie szeregu czołowych sportowców i drużyn sportowych. Współpracuje z kilkoma fundacjami i organizacjami charytatywnymi. Od 1998 roku jest stałym członkiem Prezydenckich Rad Lekarskich. W 2003 roku Václav Havel nadał mu osobisty medal Prezydenta za zasługi dla państwa za działalność pedagogiczną i naukową, w 2007 roku otrzymał nagrodę państwową z rąk Václava Klausa za zasługi dla państwa w dziedzinie oświaty i nauki. Z żoną Michaelą mają trójkę dzieci: Kamilę, Jana i Jakuba.

Doktór Renata Červenková (1950)
Pracowała jako dziennikarka w tygodniku „Młody Świat”, dzienniku „Młoda Epoka Dzisiaj”, magazynach „Marianne” i „Reader’s Digest”. Jako felietonistka zajmuje się głównie dziedziną medycyny. Jest autorką książek medycznych dotyczących choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (Galén) oraz autorką niezwykle udanego wywiadu książkowego z psychiatrą Radkinem Honzákiem, pod tytułem „Wszyscy żyjemy w domu wariatów” (Vyšehrad). Przetłumaczyła z języka angielskiego książkę profesora psychologii Kevina Duttona „The Wisdom of Psychopaths” oraz książkę Andy’ego McNaba i Kevina Duttona „The Psychopath’s Guide to Success” (Emitos). Stara się trzymać zasady, że na papier nie da się przelać wszystkiego.

Autor/RedaktorRenata Červenková, Pavel Kolář
Rok2024
TematykaRuch
ISBN978-83-66987-08-1
FormatB5
Liczba stron252
OprawaMiękka
Waga450

88.00 zł

Wzmacnianie przez stres – droga do odporności

Szczegóły

Do koszyka