Diagnostyka, profilaktyka i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy


Cena: 0.00

Autor/Redaktor: A. Gładysz,
B. Knysz

Rok: 2009

Tematyka: Zakażenia HIV/AIDS

Czas, jaki upłynął od pojawienia się pierwszych zachorowań na AIDS, charakteryzuje imponujący postęp, który dotyczy poznania zarówno biologii samego sprawcy – wirusa HIV, jak i diagnostyki zakażenia oraz współczesnych możliwości leczenia i zapobiegania infekcji. Niestety, obecnie wiadomo też, że terapia antyretrowirusowa, choć coraz doskonalsza, nie jest wolna od działań niepożądanych. Są one nie tylko skutkiem bezpośredniego – toksycznego wpływu leków, ale także przybierają niekiedy zaskakujące formy kliniczne, jak choćby zespoły rekonstrukcji immunologicznej.

Autorzy – naukowcy, klinicyści – dzielą się z Czytelnikami nie tylko wiedzą pozyskaną z literatury czy podczas udziału w licznych konferencjach, ale również bogatym, własnym doświadczeniem klinicznym i badawczym. Dzięki temu trudne zagadnienia, dotyczące relacji między możliwościami terapii i profilaktyki zakażenia a ich ograniczeniami, przedstawiono w interesujący i oryginalny sposób.

Tom zawiera:

Rozdział 1
Postępy w badaniach nad patogenezą zakażenia HIV oraz AIDS i ich znaczenie w rozwoju nowych metod terapii przeciwwirusowej
Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Zalewska, Aleksandra Szymczak, Marcin Czarnecki, Weronika Rymer

Rozdział 2
Historia naturalna zakażenia HIV
Weronika Rymer, Aleksandra Szymczak, Bartosz Szetela, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz, Violetta Sokolska

Rozdział 3
Diagnostyka zakażeń HIV: dotychczasowa wiedza i nowe osiągnięcia mające wpływ na leczenie antyretrowirusowe
Małgorzata Zalewska, Brygida Knysz

Rozdział 4
Profilaktyka zakażenia HIV – możliwości i perspektywy
Weronika Rymer, Aleksandra Szymczak, Marcin Czarnecki

Rozdział 5
Rola cART w profilaktyce wertykalnych zakażeń HIV
Michał Furdal, Małgorzata Inglot

Rozdział 6
Leczenie antyretrowirusowe
Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz

Rozdział 7
Działanie niepożądane terapii antyretrowirusowej – osteopenia, osteoporoza i hiperlaktatemia
Aleksandra Szymczak, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot, Weronika Rymer

Rozdział 8
Działanie niepożądane skutecznej terapii antyretrowirusowej – zespoły rekonstrukcji immunologicznej
Brygida Knysz, Marcin Czarnecki, Aleksandra Szymczak, Jacek Gąsiorowski, Weronika Rymer, Bartosz Szetela

Rozdział 9
Choroby układu krążenia u osób zakażonych HIV i leczonych cART
Marcin Czarnecki, Brygida Knysz, Weronika Rymer, Bartosz Szetela

Rozdział 10
Współzakażenie wirusami hepatotropowymi – ograniczenia cART
Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Brygida Knysz

Rozdział 11
Powikłania nefrologiczne zakażenia HIV i terapii antyretrowirusowej
Bartosz Szetela, Marcin Czarnecki, Weronika Rymer

Rozdział 12
Zaburzenia psychiczne i neurologiczne w przebiegu zakażenia HIV i związane z jego leczeniem
Krzysztof Małyszczak, Brygida Knysz, Violetta Sokolska, Alina Niedzielska, Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot

Rozdział 13
Odrębności zakażenia HIV u dzieci
Tomasz Czerniak, Leszek Szenborn, Aleksandra Szymczak

Rozdział 14
Możliwości i ograniczenia przeszczepiania narządów unaczynionych u osób żyjących z HIV
Wojciech G. Polak, Katarzyna Fleischer-Stępniewska

ISBN 978-83-62182-00-8, format B5, 216 stron, waga 0,35 kg

Autor/RedaktorA. Gładysz,
B. Knysz
Rok2009
TematykaZakażenia HIV/AIDS