Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej)


Cena: 40.00

Autor/Redaktor: Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras

Rok: 2017

W rozwiniętych krajach Zachodu obserwuje się od lat odchodzenie od idei integracji i zastępowanie jej konstruktem inkluzji społecznej. Jest to koncepcja o wiele szersza od integracji, która dalece wykracza poza tradycyjnie pojmowane obszary pracy pedagoga. Pedagogika inkluzyjna nie pozostaje jedynie w sferze teoretycznych rozważań, lecz postuluje wprowadzenie konkretnych rozwiązań w oświacie. Do najważniejszych z nich należą spersonalizowanie procesu nauczania i wychowania oraz praca na zasobach ucznia, czyli skupienie się na talentach uczennic i uczniów, oraz rozwijanie tychże predyspozycji. Polscy pedagodzy, nauczyciele i inni specjaliści mieli jednak ograniczony dostęp do tych nowinek, ponieważ na polskim rynku wydawniczym brakowało książki kompleksowo opisującej tę nową koncepcję pedagogiczną. Dlatego prawdziwy przełom stanowi monografia naukowa Kaspra Sipowicza i Tadeusza Pietrasa pt. Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej).

Czytelnik z niniejszej książki dowie się:

  • czym różni się pedagogika inkluzyjna od integracyjnej;
  • jak wygląda w praktyce zastosowanie metod pedagogiki inkluzyjnej w nauczaniu przedszkolnym – pedagogika Reggio;
  • na czym polega dydaktyka w szkole inkluzyjnej;
  • jak należy kształcić nauczycieli i pedagogów do pracy w szkole inkluzyjnej;
  • o związkach pedagogiki inkluzyjnej z Disability Studies;
  • jak zastosować koncepcję pedagogiki inkluzyjnej wobec kryzysu imigracyjnego w Europie i fali emigracji w Polsce;
  • o aspektach ekonomicznych i społecznych wprowadzenia pedagogiki inkluzyjnej;
  • jak wpisuje się pedagogika inkluzyjna we współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. 
Autor/RedaktorKasper Sipowicz, Tadeusz Pietras
Rok2017
ISBN978-83-62182-65-7
FormatB5
Liczba stron118
Oprawamiękka
Waga250 gram
Untitled

95.00 zł

Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia

Szczegóły

Do koszyka