Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybr. zagadn. z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej


Cena: 44.00

Autor/Redaktor: Ewa Barczykowska, Kamila Faleńczyk

Rok: 2014

Tematyka: Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

System podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce zakłada profesjonalne świadczenia nie tylko w odniesieniu do chorego dziecka, ale także wspieranie rodziców w postaci sprawnie funkcjonującej opieki profilaktycznej. Zespół POZ realizuje świadczenia zdrowotne wobec dzieci oraz ich rodziców/opiekunów w warunkach ambulatoryjnych, a także w miejscu ich zamieszkania i nauki. Podejmowane zadania skupiają się na profilaktyce, monitorowaniu i optymalizacji rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego dziecka oraz wczesnym wykrywaniu zaburzeń.

Monografia podejmuje tę wielowątkową problematykę pediatryczną, która jest inspirowana rzeczywistymi potrzebami rozwiązywania problemów spotykanych w codziennej aktywności zawodowej pielęgniarek i położnych. Autorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne i badawcze, koncentrują się na praktycznych zagadnieniach związanych z kompleksową opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.

Publikacja składa się z dwóch części.
Pierwsza, ogólna, przedstawia zarys organizacji podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, współpracy rodziców dziecka z zespołem POZ w zakresie poradnictwa zdrowotnego oraz ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą jako jednego z obowiązków pracowników medycznych POZ.
Druga, szczegółowa, za pomocą metody studium przypadku prezentuje osiem opracowań wybranych problemów klinicznych oraz psychospołecznych występujących w wieku rozwojowym: opiekę profilaktyczną nad zdrowym noworodkiem i niemowlęciem sprawowaną przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, a z szerokiego spektrum aktualnych problemów zdrowotnych, z którymi spotyka się w swojej praktyce pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, wybrano i przedstawiono: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, nadmierne i niekontrolowane korzystanie z Internetu i komputera, zaburzenia lękowe, zastraszanie i przemoc szkolną wśród dzieci i młodzieży, problemy dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa oraz cukrzycą typu 1. We wszystkich rozdziałach tej części po syntetycznym przedstawieniu podstaw teoretycznych pojawia się studium przypadku, następnie plan opieki, krótkie omówienie i podsumowanie. Zaletą opracowań jest nakreślenie psychologicznej roli pielęgniarki, a ich powtarzalna, klarowna struktura sprawia, że monografia jest „przyjazna” dla czytelnika.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: praktykujących pielęgniarek i położnych, pielęgniarek–badaczy, nauczycieli pielęgniarstwa i położnictwa, a także pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli oraz studentów pielęgniarstwa, położnictwa i osób kształcących się w systemie podyplomowym w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego i rodzinnego.

ISBN 978-83-62182-41-1, format B5, 168 stron, waga 0,25 kg

Autor/RedaktorEwa Barczykowska, Kamila Faleńczyk
Rok2014
TematykaPielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
ISBN978-83-62182-41-1
FormatB5
Liczba stron168
Oprawamiękka
Waga250 gram

50.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - opieka nad dzieckiem z chorobą wrodzoną i jego rodziną

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

48.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z pulmonologii dziecięcej

Szczegóły

Do koszyka

45.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z rehabilitacji dziecięcej

Szczegóły

Do koszyka

150.00 zł

KOMPLET 4 książek "Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym..."

Szczegóły

Do koszyka