Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z pulmonologii dziecięcej


Cena: 48.00

Autor/Redaktor: Ewa Barczykowska, Radosława Staszak-Kowalska

Rok: 2015

Tematyka: Pielęgniarstwo

Monografia przedstawia wybrane problemy z pulmonologii dziecięcej w ujęciu interdyscyplinarnym. Autorzy opierając się na bogatym dorobku naukowym i zawodowym oraz dostępnym piśmiennictwie, przedstawiają oryginalne opracowania, które są godne polecenia dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego u dzieci i młodzieży. Przedstawione teksty są próbą odpowiedzi na pytania, jakie stawiają sobie pracownicy ochrony zdrowia – lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, dietetycy.

Publikacja składa się z dwóch części. Część ogólna ma charakter prac przeglądowych, nawiązuje do interdyscyplinarnego wymiaru opieki nad dzieckiem i przedstawia  etiopatogenezę i leczenie mukowiscydozy, wybrane zagadnienia terapeutyczne w pulmonologii – zabiegi fizjoterapeutyczne, aerozoloterapię, żywienie dzieci oraz aktualny problem zdrowia publicznego, tj. negatywne postawy rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci oraz aktywność ruchów antyszczepionkowych.

W części szczegółowej znajdują się opracowania z wykorzystaniem metody studium przypadku. Przedstawiono problemy chorego nastolatka – pacjenta psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży z rozpoznaną astmą oskrzelową przebiegającą z zaburzeniami adaptacyjnymi i lękowo-depresyjnymi; problemy uczniów z astmą oskrzelową i mukowiscydozą, którzy są pod opieką pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; zagadnienia z zakresu chirurgii dotyczące chorych z guzem śródpiersia oraz odmą samoistną z wysiłku z założonym drenażem jamy opłucnowej, a także interwencje w oddziale intensywnej terapii wynikające z zaaspirowanej do dróg oddechowych dziecka gumy do żucia.

Autorzy wyrażają przekonanie, że z uwagi na swoją wartość merytoryczną i praktyczną publikacja stanie się użyteczną pomocą w kształceniu studentów na kierunkach pielęgniarstwo, ratownictwo, fizjoterapia, dietetyka, a także w kształceniu podyplomowym związanym z opieką na dziećmi i młodzieżą. Mamy nadzieję, że zaprezentowane treści rozbudzą kreatywność, przyczynią się do podjęcia działań przystosowawczych do zmieniających się potrzeb i wymagań chorych dzieci i ich rodziców.

ISBN 978-83-62182-52-7, format B5, 196 stron, waga 0,35 kg

Autor/RedaktorEwa Barczykowska, Radosława Staszak-Kowalska
Rok2015
TematykaPielęgniarstwo
ISBN978-83-62182-52-7
FormatB5
Liczba stron196
Oprawamiękka
Waga350 gram

50.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - opieka nad dzieckiem z chorobą wrodzoną i jego rodziną

Szczegóły

Do koszyka

45.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z rehabilitacji dziecięcej

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

44.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybr. zagadn. z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

Szczegóły

Do koszyka

150.00 zł

KOMPLET 4 książek "Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym..."

Szczegóły

Do koszyka