Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia


Cena: 0.00

Autor/Redaktor: Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Gałecki

Rok: 2010

Tematyka: Autyzm

Książka jest pierwszą całościową monografią poświęconą autyzmowi na polskim rynku wydawniczym. Omówiono w niej zagadnienia z zakresu epidemiologii, diagnozy i terapii tego zaburzenia. Dużo uwagi poświęcono metodom pedagogicznym wspomagania rozwoju osób autystycznych oraz współczesnym badaniom biomedycznym nad patogenezą choroby.

Napisana jest przez naukowców i praktyków z zakresu różnych dyscyplin wiedzy. Zaletą monografii jest udział w jej przygotowaniu nie tylko pracowników naukowych, lecz także praktyków mających na co dzień kontakt z osobami dotkniętymi autyzmem.

Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym dla lekarzy psychiatrów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, psychologów klinicznych, pedagogów, jak również dla wszystkich mających bezpośredni kontakt z osobami z tym zaburzeniem.

Spis treści:

Przedmowa
Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Gałecki

Epidemiologia autyzmu
Maciej Banasiak, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras, Paweł Górski

Autyzm – pozycja nozologiczna, charakterystyka kliniczna i diagnoza
Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik

Neurorozwojowa hipoteza autyzmu
Radosław Wujcik, Aleksandra Porzycka, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras

Autyzm a upośledzenie umysłowe. Zaburzenia psychiczne w autyzmie
Kinga Bobińska, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski

Autyzm a padaczka
Janusz Wendorff

Psychologiczne koncepcje rozwoju autyzmu
Monika Talarowska, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki, Krzysztof Zboralski

Badania psychologiczne w autyzmie
Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski, Krzysztof Zboralski

Autyzm? nie tylko dziecięcy – zaburzenia autystyczne w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
Magdalena Kotlicka-Antczak

Trudności w badaniu internistycznym u pacjentów z upośledzeniem umysłowym i autyzmem
Michał Panek, Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Paweł Górski

Autyzm – wprowadzenie do metod terapeutycznych, doktryna terapii
Andrzej Witusik

Leczenie farmakologiczne autyzmu
Kinga Bobińska, Piotr Gałecki, Antoni Florkowski

Zarys terapii pedagogicznej dzieci z autyzmem
Anna Rozetti-Szymańska, Joanna Wójcik, Tadeusz Pietras

Terapia rodziny z dzieckiem autystycznym
Mariusz Furgał

Terapia dziecka z zachowaniami autystycznymi – studium przypadku w oczach oligofrenopedagoga
Bożena Guziak

Edukacja dziecka autystycznego w Polsce
Monika Talarowska, Anna Rozetti-Szymańska

ISBN 978-83-89629-99-9, B5, 240 stron, oprawa miękka, waga 0,45 kg

Autor/RedaktorTadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Gałecki
Rok2010
TematykaAutyzm
ISBN978-83-89629-99-9
FormatB5
Liczba stron240
Oprawamiękka
Waga450 gram
Untitled

95.00 zł

Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia

Szczegóły

Do koszyka