TPP1. Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jako zintegrowany system terapeutyczny


Cena: 20.00

Autor/Redaktor: Roman Cisielski

Rok: 2015

Tematyka: Psychoterapia

Pierwsza publikacja z nowego cyklu wydawniczego 
"Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna"

 

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
Z dużą satysfakcją przekazujemy polskiemu Czytelnikowi pierwszą publikację cyklu wydawniczego w całości poświęconego Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (TPP). Psychoterapia Pozytywna jest relatywnie nowym zjawiskiem na światowej mapie współczesnych szkół psychoterapii. Twórcą tego systemu terapeutycznego jest profesor Nossrat Peseschkian, klinicysta, badacz i propagator psychoterapii. Mając na względzie zarówno unikatowość, jak i charakter transteoretyczny Psychoterapii Pozytywnej pragniemy, Drogi Czytelniku zapoznać Cię z jej podstawowymi założeniami i narzędziami.

W kolejnych edycjach naszego cyklu zamieszczać będziemy przydatne informacje na temat holistycznego modelu leczenia, pięciu etapów procesu terapeutycznego czy psychodynamicznego modelu konfliktów. Ponadto wyjaśnimy, czym są potencjalności aktywne i mikrotraumy oraz jak można spożytkować transkulturowe ramy odniesienia w diagnozie i w leczeniu. Nie zabraknie w nich także metafor terapeutycznych i przykładów ich praktycznych zastosowań. W ramach cyklu „Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej” zamieszczać będziemy również prace autorów polskich i zagranicznych, którzy mają znaczący wkład w rozwój i popularyzację Psychoterapii Pozytywnej.

Wierzymy, że głęboki humanizm oraz wymiar transkulturowy tego podejścia może wnieść cenne wartości, nie tylko do naszego życia zawodowego, ale i osobistego. Liczne przykłady zaczerpnięte z odległych nam kultur mogą posłużyć zarówno zrelatywizowaniu naszych przekonań, jak i zrewidowaniu stosowanych przez nas koncepcji i metod terapeutycznych.

Profesor Nossrat Peseschkian z urodzenia Pers, zamieszkały do momentu śmierci w Niemczech, przypomina nam, że kultura warunkuje nasz system myślenia i wartościowania. Tym samym rozumiejąc lepiej kontekst społeczno-kulturowy, z którego wywodzą się nasi pacjenci, odkrywamy źródła ich cierpienia oraz znajdujemy bardziej adekwatne formy pomocy psychologicznej.

Ufamy, że dzięki naszej inicjatywie wydawniczej Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna spotka się w Polsce z życzliwą akceptacją środowiska zawodowego, podobnie jak miało to miejsce w wielu krajach Wschodu i Zachodu.

Roman Ciesielski

Wprowadzenie

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna (TPP) jest szkołą psychoterapii założoną w Wiesbaden (Niemcy) w 1968 r. przez psychiatrę Nossrata Peseschkiana. Dla wielu profesjonalistów w Polsce jest ona podejściem relatywnie nowym i mylnie identyfikowanym z psychologią pozytywną Martina Seligmana.
W związku z coraz większym zainteresowaniem zarówno w naszym kraju, jak i na świecie koncepcjami Peseschkiana w niniejszej publikacji zostaną przedstawione podstawowe założenia teoretyczne Psychoterapii Pozytywnej oraz jej odniesienia do kontekstu klinicznego.
Opisywana metoda leczenia będzie zaprezentowana jako model metateoretyczny, asymilujący różne podejścia, m.in.: psychodynamiczne, poznawcze, humanistyczne i strategiczne. Podkreślenia wymaga fakt, że Psychoterapia Pozytywna uwzględnia perspektywę transkulturową i poszukuje zastosowania uniwersalnego dla wypracowanych przez siebie narzędzi diagnostycznych i strategii terapeutycznych.
W pierwszej kolejności odniesiemy się do zagadnień związanych ze standardami nauczania opisywanej metody oraz afiliacji Psychoterapii Pozytywnej jako szkoły psychoterapii w profesjonalnych strukturach międzynarodowych, następnie opiszemy jej założenia teoretyczne i aspekty praktyczne.

 

Nota o autorze

Roman Ciesielski - dr n. med., psychoterapeuta oraz superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Konsultant Krajowy do spraw Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, Konsultant Wojewódzki do spraw Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, certyfikowany terapeuta Otwartego Dialogu oraz hipnoterapii ericksonowskiej. Autor i realizator „Wrocławskich Spotkań z Psyche”. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

ISBN 978-83-62182-54-1, format A5, 60 stron, waga 0,10 kg

 

Autor/RedaktorRoman Cisielski
Rok2015
TematykaPsychoterapia
ISSN2450-4696
ISBN978-83-62182-54-1
FormatA5
Liczba stron60
Oprawamiękka
Waga100 gram

20.00 zł

TPP 4. Potencjalności aktywne, mikrotraumy i analiza różnicowa

Szczegóły

Do koszyka

20.00 zł

TPP5. Konflikty psycho- i socjodynamiczne w Psychoterapii Pozytywnej

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

20.00 zł

TPP3. Pięć etapów Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Opis procesu terapeutycznego oraz strategii samopomocy

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

20.00 zł

TPP2. Model Równowagi i Trzy Etapy Interakcji w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

60.00 zł

Pozytywna Terapia Rodzin. Rodzina w roli terapeuty

Szczegóły

Do koszyka

75.00 zł

Komplet: zeszyty 1-5 z cyklu Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna

Szczegóły

Do koszyka