Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona
i w innych zespołach parkinsonowskich


Cena: 0.00

Autor/Redaktor: T. Sobów,
J. Sławek

Rok: 2006

Tematyka: Neurologia, psychiatria, geriatria

Nakład wyczerpany

Spis treści:

 • T. Sobów, J. Sławek: Choroba Parkinsona i inne choroby przebiegające z parkinsonizmem jako choroby neuropsychiatryczne: od prawidłowej diagnostyki do skutecznej interwencji terapeutycznej;
 • A. Friedman: Epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie choroby Parkinsona;
 • B. Jasińska-Myga, G. Opala: Jakość życia chorych
  z zespołami parkinsonowskimi: znaczenie objawów pozamotorycznych
  ;
 • J. Sławek, D. Wieczorek: Zaburzenia poznawcze
  w chorobie Parkinsona: rozpowszechnienie, patogeneza
  i obraz kliniczny
  ;
 • T. Sobów: Zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona: postępowanie;
 • R. Magierski, I. Kłoszewska, T. Sobów: Otępienie
  z ciałami Lewy’ego
  ;
 • P. P. Liberski, B. Sikorska, T. Sobów: Otępienie
  w atypowych postaciach parkinsonizmu
  ;
 • A. Bogucki, A. Gajos: Zaburzenia poznawcze
  i psychiczne w parkinsonizmie naczyniowym
  ;
 • M. Gorczowski, T. Sobów: Objawy psychotyczne
  w zespołach parkinsonowskich
  ;
 • M. Gorczowski, T. Sobów: Zaburzenia afektywne
  w zespołach parkinsonowskich
  ;
 • T. Sobów: Zaburzenia lękowe w chorobie Parkinsona;
 • T. Sobów: Zburzenia snu związane z fazą REM i inne zaburzenia snu towarzyszące parkinsonizmowi;
 • J. Sławek: Wpływ zabiegów operacyjnych w chorobie Parkinsona na zaburzenia poznawcze i emocjonalne;
 • T. Sobów: Wpływ leków na stan psychiczny chorych
  z chorobą Parkinsona i innymi zespołami parkinsonowskimi.

ISBN 83-89629-53-4, format B5, 190 stron, waga 0,35 kg 

Autor/RedaktorT. Sobów,
J. Sławek
Rok2006
TematykaNeurologia, psychiatria, geriatria