Paradygmaty współczesnej psychiatrii


Cena: 60.00

Autor/Redaktor: Tadeusz Pietras, Anna Mosiołek, Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik

Rok: 2024

Tematyka: Psychiatria

Autorzy przedstawiają monografię poświęconą paradygmatom współczesnej psychiatrii. Wiedza o zaburzeniach psychicznych przechodzi obecnie liczne zmiany. Rozwija się psychiatria społeczna, opieka nad pacjentem zostaje przesunięta ze szpitala psychiatrycznego do jego środowiska społecznego. Intensywnie rozwija się obrazowanie mózgu, psychofarmakologia, a osiągnięcia genetyki oraz personalistyczne ujęcie fenomenu człowieka tworzą model medycyny spersonalizowanej. Rozwój anty-psychiatrii i filozofii postmodernistycznej zanegował istnienie zaburzeń psychicznych, co silnie zelektryzowało środowisko psychiatrów zmuszając je do zmiany w sposobie myślenia o psychiatrii. 

Książka stanowi próbę usystematyzowania licznych teorii naukowych obowiązujących we współczesnej psychiatrii. Jest to zadanie trudne, bowiem ta dziedzina medycyny umiejscowiona jest na pograniczu nauk medycznych i społecznych. Autorzy podjęli się usystematyzowania różnych koncepcji obowiązujących we współczesnej psychiatrii rozumianej zarówno jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, jak i ważny społecznie zawód medyczny. Mamy nadzieję, że lektura zainteresuje Państwa i stanowić będzie istotny głos w dyskusji nad dalszym rozwojem lecznictwa psychiatrycznego i kierunków badawczych w obszarze zdrowia psychicznego.

Autor/RedaktorTadeusz Pietras, Anna Mosiołek, Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik
Rok2024
TematykaPsychiatria
ISBNISBN 978-83-66987-09-8
FormatB5
Liczba stron94
OprawaMiękka
Waga300