HIPOTERAPIA. Historia, koncepcje, przegląd badań


Cena: 48.00

Autor/Redaktor: Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Marlena Podlecka, Tadeusz Pietras

Rok: 2022


Książka jest napisana z perspektywy oceny możliwości wykorzystania w celach terapeutycznych fenomenu relacji człowieka z koniem oraz uporządkowania naukowego różnych pozytywnych czynników aktywności związanej z kontaktem z koniem oraz aktywnością na koniu. Należy przyznać, że obok kynoterapii (dogoterapii) oraz felinoterapii, hipoterapia to rzeczywiście jedna z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych i chętnie wykorzystywanych form animaloterapii, przy czym w porównaniu z wyżej wymienionymi – o nieporównywalnie wyższym potencjale fizjoterapeutycznym. I choć pozytywne oddziaływanie konia na człowieka – jak dowodzą Autorzy – zauważono już przed wiekami, jako forma terapii hipoterapia wyłoniła się dopiero w latach 60. XX wieku, natomiast w Polsce – około 30 lat temu. Autorzy – zgodnie z zapowiedzią w tytule – przedstawiają zarys historii hipoterapii na świecie i w Polsce, opisują koncepcje teoretyczne leżące u podstaw oddziaływań terapeutycznych i tłumaczą mechanizmy ich działania oraz starają się wypełnić lukę w krytycznej ocenie aktualnych empirycznych dowodów dotyczących efektywności tej formy terapii.

Z recenzji dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

 

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców: hipoterapeutów, osób korzystających z tej formy terapii lub rozważających skorzystanie z niej, a także innych terapeutów (psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów), gdy biorą pod uwagę dopełnienie własnych oddziaływań terapeutycznych zajęciami hipoterapeutycznymi.

 

Nota o Autorach

Kasper Sipowicz

Dr n. hum., oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, psychoterapeuta integralny (logoterapeuta); adiunkt w Katedrze Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od lat zajmuje się problemami osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi. Autor i współautor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-psychosomatyki.

 

Edyta Najbert

Mgr, historyk oświaty, pedagog oraz nauczycielka. Pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka i współautorka artykułów i książek naukowych. Prywatnie zaangażowana w działalność na rzecz ochrony zwierząt.

 

Marlena Podlecka

Mgr, oligofrenopedagożka i psychoterapeutka pracująca w nurcie logoterapii. Asystentka naukowa w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pracuje także terapeutycznie. Współautorka kilkunastu artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Obecnie w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej w obszarze nauk medycznych.

 

Tadeusz Pietras

Dr hab. n. med., prof. IPiN, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako specjalista psychiatra i specjalista chorób wewnętrznych od lat zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiatryczną. Jest autorem i współautorem kilkuset prac dotyczących psychosomatyki, zaburzeń nastroju i molekularnych podstaw chorób psychicznych.

Autor/RedaktorKasper Sipowicz, Edyta Najbert, Marlena Podlecka, Tadeusz Pietras
Rok2022
ISBN978-83-66987-01-2
FormatB5
Liczba stron112
Oprawamiekka
Waga206 gram