Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu


Cena: 0.00

Autor/Redaktor: W. Dobryszycka,
J. Leszek

Rok: 2007

Tematyka: Neurologia, psychiatria

Nakład wyczerpany

   Kolejna, po Choroba Alzheimera. Patogeneza, diagnostyka, leczenie oraz Demencje wieku podeszłego. Patomechanizm i strategie leczenia monografia autorstwa profesor Wandy Dobryszyckiej i profesora Jerzego Leszka.

   Autorzy, wybitni znawcy problematyki chorób otępiennych, dokonali szerokiego przeglądu najnowszych badań dotyczących aspektów etiopatogenetycznych choroby Alzheimera opartych na dokonaniach współczesnej neurobiologii. Przedstawili zarówno zagadnienia genetyczne, jak i biochemiczne (m.in. kaskadę amyloidową, rolę stresu tlenowego i generacji wolnorodnikowej w peroksydacji lipidów, dysregulację w zakresie odpowiedzi immunologicznej i systemie sygnalizacyjnym komórek). Dokonali oceny dostępnych dotychczas wskaźników biologicznych i możliwości wczesnego rozpoznania otępienia, a ponadto zwrócili uwagę na nowe możliwości diagnostyki klinicznej chorób otępiennych, m.in. zastosowanie nowoczesnych metod neuroobrazowania. Publikacja stanowi również przegląd dotychczasowych metod leczenia choroby Alzheimera, zarówno tych powszechnie uznanych, jak również pozostających jeszcze w fazie badań.

   Książka jest skierowana przede wszystkim do lekarzy praktyków – szczególnie psychiatrów, neurologów, geriatrów, a także do środowisk naukowych oraz wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem.

ISBN 978-83-89629-73-9, format B5, 68 stron, waga 0,15 kg

Autor/RedaktorW. Dobryszycka,
J. Leszek
Rok2007
TematykaNeurologia, psychiatria