Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z rehabilitacji dziecięcej


Cena: 45.00

Autor/Redaktor: Ewa Barczykowska, Magdalena Hagner-Derengowska

Rok: 2017

Tematyka: Pielęgniarstwo

Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące rehabilitacji dziecięcej. Celem opracowania jest przybliżenie problemów związanych z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością dziecka oraz rolą poszczególnych członków zespołu terapeutycznego w humanistycznie pojmowanej opiece i rehabilitacji.

Publikacja składa się z dwóch części.
W części pierwszej, ogólnej cztery rozdziały stanowią wprowadzenie do zagadnień rehabilitacji dziecięcej. Przedstawiono w nich: prawidłowy rozwój psychomotoryczny niemowlęcia, pierwsze objawy alarmowe świadczące o nieprawidłowościach w rozwoju dziecka, ocenę wczesnego prognozowania zaburzeń rozwoju ruchowego przez zastosowanie globalnych wzorców ruchu metodą Prechtla oraz neurofizjologiczne metody fizjoterapii i pielęgnacji; szczególną sytuację dziecka z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością; opis relacji zdrowych dzieci z przewlekle chorym lub niepełnosprawnym rodzeństwem oraz z rodzicami i rodziną oraz możliwości interwencji żywieniowej i postępowania żywieniowego tych dzieci.

Część druga obejmuje pięć rozdziałów i zawiera oryginalne opracowania postępowania rehabilitacyjnego oraz opieki pielęgniarskiej nad chorym dzieckiem. Studium przypadku dotyczy: dziecka ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością narządu ruchu w następstwie niedorozwoju kończyn, dziecka z rzadkim zespołem genetycznym IFAP, noworodka z cechami artrogrypozy oraz licznymi wadami wrodzonymi, dziecka z urazem czaszkowo-mózgowym, opieki nad wcześniakiem z ciąży mnogiej w aspekcie pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki PielęgniarskiejICNP®.

Publikacja jest skierowana jest do szerokiego grona profesjonalistów zawodowo związanych z rehabilitacją i opieką nad dzieckiem. Ze względu na swoją dużą wartość merytoryczną i praktyczną może zostać wykorzystana w nauczaniu metodą studium przypadku studentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i dietetyka, a także w szkoleniu podyplomowym w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego, neonatologicznego i rodzinnego oraz przedstawicieli innych specjalności w zakresie problematyki pediatrycznej.

ISBN 978-83-62182-63-3, format B5, 164 strony, waga 0,29 kg

Autor/RedaktorEwa Barczykowska, Magdalena Hagner-Derengowska
Rok2017
TematykaPielęgniarstwo
ISBN978-83-62182-63-3
FormatB5
Liczba stron164
Oprawamiękka
Waga290 gram

50.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - opieka nad dzieckiem z chorobą wrodzoną i jego rodziną

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

44.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybr. zagadn. z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

48.00 zł

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z pulmonologii dziecięcej

Szczegóły

Do koszyka

150.00 zł

KOMPLET 4 książek "Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym..."

Szczegóły

Do koszyka