Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4


Cena: 80.00

Autor/Redaktor: Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska

Rok: 2017

Tematyka: Pielęgniarstwo/położnictwo

Czwarta publikacja z serii „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie” prezentująca wyniki kilkudziesięciu badań naukowych przeprowadzonych przez pielęgniarki i położne z różnych ośrodków w Polsce. Redaktorzy mają nadzieję, że przedstawione wyniki posłużą jako źródło inspiracji do aktywnego udziału w rozwoju medycyny opartej na dowodach naukowych.

Książka składa się z 46 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.

 

Publikacja zawiera następujące prace:

 • Poziom wiedzy młodzieży na temat zaburzeń odżywiania;
 • Stres na stanowisku pracy pielęgniarki;
 • Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentek po mastektomii w pierwszych dobach po zabiegu na podstawie studium przypadku;
 • Aspekty endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce i leczeniu nowotworów dróg żółciowych i przewodu trzustkowego (w jęz. ang.);
 • Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych z nadciśnieniem tętniczym;
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rakiem płuca – studium przypadku;
 • Świadomość ostrowskiego społeczeństwa dotycząca wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (w jęz. ang.);
 • Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 na terenie Opolszczyzny (w jęz. ang.);
 • Wiedza i opinie maturzystów na temat transplantacji;
 • Pozycje ułożeniowe i transfery pacjenta jako występny proces rehabilitacji;
 • Częstość występowania zespołu kompulsywnego objadania się wśród katowickich maturzystów;
 • Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona;
 • Ocena przygotowania pielęgniarek do sprawowania opieki nad pacjentem z depresją;
 • Ocena zależności między zespołem kruchości, akceptacją choroby a jakością życia w cukrzycy typu 2;
 • Ocena wiedzy i postaw studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na temat transplantacji narządów;
 • Charakterystyka wybranych wskaźników proporcji ciała zielonogórskich studentów i studentek w kontekście ich zachowań zdrowotnych;
 • Problemy nietrzymania moczu u kobiet w podeszłym wieku;
 • Dlaczego dziecko nie mówi poprawnie? Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy i języka;
 • Poziom wiedzy mężczyzn na temat objawów, diagnozowania i leczenia nowotworów stercza;
 • Znaczenie chirurgii laparoskopowej w leczeniu raka jelita grubego (w jęz. ang.);
 • Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego;
 • Poród na przestrzeni dziejów;
 • Ocena jakości usług poradni przyszpitalnej z zastosowaniem modelu SERVQUAL – perspektywa pacjenta;
 • Ocena stanu wiedzy na temat HIV i AIDS wśród studentów pielęgniarstwa w województwie lubuskim;
 • Ocena jakości opieki zdrowotnej w Polsce z wykorzystaniem metody SERVQUAL w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;
 • Opieka nad pacjentką z niedokrwistością w połogu – studium przypadku;
 • Wiedza współczesnych kobiet na temat wpływu toksoplazmozy na rozwój i przebieg ciąży;
 • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad rodziną (w jęz. ang.);
 • Wiedza i zachowania kobiet w wieku 45–50 lat wobec antykoncepcji;
 • Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o porodzie rodzinnym;
 • Postawy pacjentów hemodializowanych wobec transplantacji nerki od żywego dawcy;
 • Wiedza ciężarnych na temat wpływu Płodowego Zespołu Alkoholowego na układ sercowo-naczyniowy płodu i noworodka;
 • Pacjent z cukrzycą typu 2, z powikłaniem w postaci stopy cukrzycowej;
 • Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród nastolatków – opis przypadku (w jęz. ang.);
 • Czynniki ryzyka występowania chorób układu krążenia (w jęz. ang.);
 • Wybrane aspekty komunikowania pielęgniarki z pacjentem geriatrycznym;
 • Rozszerzenie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania i przedłużania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne – opinie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo w PMWSZ w Opolu;
 • Wpływ edukacji przedporodowej na poziom lęku u kobiet ciężarnych (w jęz. ang.);
 • Mikrobiota jelitowa noworodka czynnikiem determinującym zdrowie;
 • Wybrane modele pielęgnowania mające zastosowanie w pracy pielęgniarek;
 • Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – studium przypadku;
 • Udział pielęgniarek w projektach naukowo-badawczych;
 • Prewencja wtórna u pacjentów w podeszłym wieku po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego przebywających w oddziale rehabilitacji kardiologicznej;
 • Opinie personelu pielęgniarskiego na temat wiedzy, umiejętności i postaw studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo;
 • Analiza wiedzy pacjentów po udarze mózgu na temat jego czynników ryzyka i czasu dotarcia do szpitala.
 • Poziom wiedzy młodzieży na temat zaburzeń odżywiania;
 • Stres na stanowisku pracy pielęgniarki;
 • Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentek po mastektomii w pierwszych dobach po zabiegu na podstawie studium przypadku;
 • Aspekty endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce i leczeniu nowotworów dróg żółciowych i przewodu trzustkowego (w jęz. ang.);
 • Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych z nadciśnieniem tętniczym;
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rakiem płuca – studium przypadku;
 • Świadomość ostrowskiego społeczeństwa dotycząca wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (w jęz. ang.);
 • Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 na terenie Opolszczyzny (w jęz. ang.);
 • Wiedza i opinie maturzystów na temat transplantacji;
 • Pozycje ułożeniowe i transfery pacjenta jako występny proces rehabilitacji;
 • Częstość występowania zespołu kompulsywnego objadania się wśród katowickich maturzystów;
 • Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona;
 • Ocena przygotowania pielęgniarek do sprawowania opieki nad pacjentem z depresją;
 • Ocena zależności między zespołem kruchości, akceptacją choroby a jakością życia w cukrzycy typu 2;
 • Ocena wiedzy i postaw studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na temat transplantacji narządów;
 • Charakterystyka wybranych wskaźników proporcji ciała zielonogórskich studentów i studentek w kontekście ich zachowań zdrowotnych;
 • Problemy nietrzymania moczu u kobiet w podeszłym wieku;
 • Dlaczego dziecko nie mówi poprawnie? Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy i języka;
 • Poziom wiedzy mężczyzn na temat objawów, diagnozowania i leczenia nowotworów stercza;
 • Znaczenie chirurgii laparoskopowej w leczeniu raka jelita grubego (w jęz. ang.);
 • Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego;
 • Poród na przestrzeni dziejów;
 • Ocena jakości usług poradni przyszpitalnej z zastosowaniem modelu SERVQUAL – perspektywa pacjenta;
 • Ocena stanu wiedzy na temat HIV i AIDS wśród studentów pielęgniarstwa w województwie lubuskim;
 • Ocena jakości opieki zdrowotnej w Polsce z wykorzystaniem metody SERVQUAL w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;
 • Opieka nad pacjentką z niedokrwistością w połogu – studium przypadku;
 • Wiedza współczesnych kobiet na temat wpływu toksoplazmozy na rozwój i przebieg ciąży;
 • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad rodziną (w jęz. ang.);
 • Wiedza i zachowania kobiet w wieku 45–50 lat wobec antykoncepcji;
 • Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o porodzie rodzinnym;
 • Postawy pacjentów hemodializowanych wobec transplantacji nerki od żywego dawcy;
 • Wiedza ciężarnych na temat wpływu Płodowego Zespołu Alkoholowego na układ sercowo-naczyniowy płodu i noworodka;
 • Pacjent z cukrzycą typu 2, z powikłaniem w postaci stopy cukrzycowej;
 • Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród nastolatków – opis przypadku (w jęz. ang.);
 • Czynniki ryzyka występowania chorób układu krążenia (w jęz. ang.);
 • Wybrane aspekty komunikowania pielęgniarki z pacjentem geriatrycznym;
 • Rozszerzenie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania i przedłużania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne – opinie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo w PMWSZ w Opolu;
 • Wpływ edukacji przedporodowej na poziom lęku u kobiet ciężarnych (w jęz. ang.);
 • Mikrobiota jelitowa noworodka czynnikiem determinującym zdrowie;
 • Wybrane modele pielęgnowania mające zastosowanie w pracy pielęgniarek;
 • Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – studium przypadku;
 • Udział pielęgniarek w projektach naukowo-badawczych;
 • Prewencja wtórna u pacjentów w podeszłym wieku po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego przebywających w oddziale rehabilitacji kardiologicznej;
 • Opinie personelu pielęgniarskiego na temat wiedzy, umiejętności i postaw studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo;
 • Analiza wiedzy pacjentów po udarze mózgu na temat jego czynników ryzyka i czasu dotarcia do szpitala.

 

ISBN 978-83-62182-66-4, format B5, 544 strony, waga 0,85 kg

Autor/RedaktorIzabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska
Rok2017
TematykaPielęgniarstwo/położnictwo
ISBN978-83-62182-66-4
FormatB5
Liczba stron544
Oprawamiękka
Waga850 gram
Untitled

69.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 2

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 3

Szczegóły

Do koszyka

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 5

Szczegóły

Do koszyka

70.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 6

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 7

Szczegóły

Do koszyka

78.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 8

Szczegóły

Do koszyka