Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 6


Cena: 70.00

Autor/Redaktor: Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk

Rok: 2019

Tematyka: Pielęgniarstwo/położnictwo

Szósta publikacja z serii „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie” prezentująca wyniki kilkudziesięciu badań naukowych przeprowadzonych przez pielęgniarki i położne z różnych ośrodków w Polsce. Redaktorzy mają nadzieję, że przedstawione wyniki posłużą jako źródło inspiracji do aktywnego udziału w rozwoju medycyny opartej na dowodach naukowych.

Książka składa się z 31 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.

Tom składa się z następujących prac:

 • Ocena nasilenia stresu u pacjentów poddanych bronchoskopii;
 • Czynniki stresogenne i motywacja zawodowa pielęgniarek w kontekście problemu wypalenia zawodowego;
 • Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki z stwardnieniem zanikowym bocznym;
 • Wybrane problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku;
 • Porównanie sprawności fizycznej pensjonariuszy DPS nieaktywnych i aktywnych fizycznie w przedziale wieku 70–80 lat – doniesienia wstępne;
 • Porównanie sprawności fizycznej pensjonariuszek DPS nieaktywnych i aktywnych fizycznie w przedziale wieku 70–80 lat – doniesienia wstępne;
 • Występowanie czynników ryzyka i zachowań zdrowotnych u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca;
 • Rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym pacjenta geriatrycznego z za-burzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, na przykładzie odwodnienia;
 • Proces pielęgnowania pacjentki z przewlekłą niewydolnością żylną;
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym – opis przypadku;
 • Podstawy naukowe zastosowania mleka ludzkiego w pielęgnacji kikuta pępowinowego;
 • Profilaktyka powikłań cukrzycy;
 • Ocena stopnia akceptacji choroby przez pacjentów z migotaniem przedsionków w zależności od nasilenia objawów – badanie pilotażowe;
 • Pielęgniarska opieka okołooperacyjna nad chorym z rakiem żołądka – studium przypadku;
 • Aspiracje i plany zawodowe studentów studiów pielęgniarskich;
 • Opieka nad pacjentem z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych – opis przypadku;
 • Wiedza kobiet na temat wpływu badań profilaktycznych na częstość wykrywania chorób narządu płciowego;
 • Sytuacja społeczno-zdrowotna osób uzależnionych od alkoholu w oddziale odwykowym;
 • Zachowania zdrowotne młodzieży uniwersyteckiej w aspekcie aktywności ruchowej i występujących nałogów;
 • Wpływ sposobu odżywiania na jakość życia i poczucie akceptacji choroby w grupie osób z kolostomią;
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością serca;
 • Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • Zmniejszenie bólu u dzieci podczas szczepień ochronnych (w jęz. ang.);
 • Ciąża u nieletniej jako wieloaspektowy problem cywilizacji – hipotetyczny opis przypadku (w jęz. ang.);
 • Styl życia osób starszych;
 • Leczenie nieoperacyjne i profilaktyka dysplazji stawów biodrowych u dzieci;
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego wykonywane u pacjentów w podeszłym wieku;
 • Migotanie przedsionków – częsta przyczyna zgonów osób po 65. roku życia;
 • Ostre zapalenie otrzewnej u pacjentów w podeszłym wieku;
 • Stacjonarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi w Polsce;
 • Przydatność e-dokumentacji pielęgniarskiej w praktyce zawodowej – opinie badanych pielęgniarek.

 ISBN 978-83-62182-79-4, 2019, B5, 378 stron

Autor/RedaktorIzabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk
Rok2019
TematykaPielęgniarstwo/położnictwo
ISBN978-83-62182-79-4
FormatB5
Liczba stron378
Oprawamiękka
Waga595 gram
Untitled

69.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 2

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 3

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4

Szczegóły

Do koszyka

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 5

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 7

Szczegóły

Do koszyka

78.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 8

Szczegóły

Do koszyka