Schizofrenia w kontekście nauk społecznych: osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej


Cena: 42.00

Autor/Redaktor: Andrzej Witusik, Stanisław Leszto, Dorota Podgórska-Jachnik, Tadeusz Pietras

Rok: 2015

Tematyka: Pedagogika specjalna

Książka podejmuje interesujące i niezwykle ważne zagadnienie dotyczące roli pracy pedagoga specjalnego w opiece nad osobą chorą na schizofrenię. Napisana została przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – psychiatrii, pedagogiki, psychologii i psychoterapii. Zawiera liczne odniesienia do najnowszych nurtów we współczesnej pedagogice specjalnej i psychiatrii społecznej. Jest oryginalną autorską propozycją, unikatową na polskim rynku.

Monografia może być przydatna zarówno psychiatrom zainteresowanym psychiatrią środowiskową czy społeczną, jak i pedagogom specjalnym, dla których praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi jest nowym obszarem zainteresowań. Wiele placówek zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi zatrudnia bowiem pedagogów specjalnych.

W książce poruszono wiele zagadnień z zakresu psychologii klinicznej osób chorych na schizofrenię. Monografia może być zatem pomocna w uzupełnieniu wiedzy z zakresu tej dziedziny.

Niezwykle ważną cechą tej publikacji jest jej integracyjny charakter uwzględniający różne dziedziny wiedzy. Jest zatem niezbędna dla tych osób, które pracują w wielodyscyplinarnych zespołach złożonych z psychiatry, pedagoga, psychologa i psychoterapeuty. 


Spis treści: 

Rozdział 1. Miejsce pedagogiki osób chorych na schizofrenię wśród subdyscyplin pedagogiki specjalnej w ujęciu tradycyjnym i współczesnym

1.1. O kim będzie ta książka, czyli dylematy definicyjne
1.2. Zmiana paradygmatów pedagogiki specjalnej a tradycyjne i współczesne podejście do niepełnosprawności
1.3. Zakres i przedmiot pedagogiki osób chorych na schizofrenię w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym
1.4. Nowoczesny model opieki środowiskowej nad osobą z zaburzeniami psychicznymi

Rozdział 2. Schizofrenia – charakterystyka kliniczna i skutki psychospołeczne
2.1. Próba definicji pojęcia schizofrenii
2.2. Zewnętrzne i wewnętrzne granice pojęcia schizofrenia
2.3. Rozpowszechnienie schizofrenii
2.4. Przyczyny psychoz schizofrenicznych
2.5. Objawy kliniczne i przebieg psychoz schizofrenicznych
2.6. Leczenie psychoz schizofrenicznych

Rozdział 3. Praca pedagoga specjalnego (specjalnego) z chorymi na schizofrenię w instytucjach medycznych i instytucjach służb społecznych
3.1. Niepełnosprawność wywołana schizofrenią
3.2. Zespół diagnostyczno-terapeutyczny w opiece nad osobą chorą na schizofrenię
3.3. Pedagog specjalny (włączający) jako równoprawny element systemu diagnostyczno-terapeutycznego w procesie inkluzji społecznej osób chorych na schizofrenię
3.4. Obszar pracy i możliwości zatrudnienia pedagoga specjalnego osób z zaburzeniami psychicznymi
3.5. Metody i techniki pracy pedagoga specjalnego z osobami chorymi na schizofrenię
3.6 Pedagog specjalny wobec problemów somatycznych osób chorych na schizofrenię i wobec prozdrowotnego stylu życia

4. Zakończenie

ISBN 978-83-62182-50-3, format B5, 116 stron, waga 0,25 kg

Autor/RedaktorAndrzej Witusik, Stanisław Leszto, Dorota Podgórska-Jachnik, Tadeusz Pietras
Rok2015
TematykaPedagogika specjalna
ISBN978-83-62182-50-3
FormatB5
Liczba stron116
Oprawamiękka
Waga250 gram