Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1


Cena: 69.00

Autor/Redaktor: Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska

Rok: 2014

Tematyka: Pielęgniarstwo, położnictwo

Współczesne pielęgniarstwo powinno opierać swoją praktykę na mocnych podstawach naukowych. Postęp w naukach medycznych i naukach o zdrowiu mobilizuje środowisko medyczne – w tym pielęgniarki i położne – do prowadzenia badań i wykorzystywania ich wyników w codziennej praktyce. Takie postępowanie, zgodne ze światowymi tendencjami (Evidence-Based Medicine, idea lecznictwa holistycznego), wpływa na poprawę jakości opieki, bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego, czy skuteczność wykonywanych procedur medycznych. W ten nurt wpisuje się monografia „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie”, która dzięki swojemu wielotematycznemu charakterowi będzie prawdziwym kompendium wiedzy na temat właściwego postępowania z pacjentem w różnych jednostkach chorobowych – sposobów leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, skuteczności przestrzegania standardów, a także korzyści wynikających z wczesnego wdrożenia edukacji zdrowotnej.

Książka składa się z 35 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.


Publikacja zawiera następujące prace:

 • Uzależnienie od środków masowego przekazu wśród młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej;
 • Stan wiedzy kobiet mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego dotyczącej nowotworu gruczołu piersiowego;
 • Zmiany w jamie ustnej w przebiegu ciąży – przegląd piśmiennictwa (w jęz. ang.);
 • Czynniki warunkujące poziom aktywności fizycznej i umysłowej w cukrzycy;
 • Rola edukacji pacjenta chorego na cukrzycę typu 2;
 • Zastosowanie spirometrii w grupie kobiet w przedziale wieku 70–80 lat do oceny poziomu wydolności fizycznej;
 • Zastosowanie HRV do oceny wydolności układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70–85 lat;
 • Ocena ryzyka powstawania odleżyn u pacjenta z niewydolnością krążenia przy użyciu dostępnych skal – opis przypadku;
 • Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach; naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej;
 • Analiza wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie cukrzycy wśród określonej populacji;
 • Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń odcewnikowych (w jęz. ang.);
 • Rola lecznictwa uzdrowiskowego w schorzeniach ginekologicznych;
 • Wpływ hospitalizacji na stan psychofizyczny ciężarnych z oddziałów patologii ciąży;
 • Wybrane aspekty transplantacji serca w praktyce klinicznej;
 • Wpływ ostrych zespołów wieńcowych na postrzeganie zależnej od zdrowia jakości życia przez chorych w podeszłym wieku;
 • Ocena jakości życia oraz poziomu depresji u chorych z rakiem płuca;
 • Postawa personelu sali porodowej wobec młodocianych matek;   
 • Ocena pracy zespołu terapeutycznego w oczach rodziców dziecka przebywającego na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka;
 • Zaburzenia depresyjne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca;
 • Wpływ cukrzycy ciężarnych na stan zdrowia noworodka w pierwszych dobach życia;
 • Uwarunkowania stanów emocjonalnych kobiet ciężarnych (w jęz. ang.);
 • Wieloaspektowy wymiar wsparcia społecznego ciężarnych w ciąży fizjologicznej i powikłanej;
 • Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® do określenia diagnoz i planowania działań pielęgniarskich wobec chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów. Studium indywidualnego przypadku;
 • Poziom wiedzy kadry pielęgniarskiej dotyczący zakażenia HIV i choroby AIDS;
 • Wiedza pielęgniarek na temat udarów mózgu;
 • Wypalenie zawodowe i satysfakcja z pracy w opinii aktywnych zawodowo pielęgniarek;
 • Opieka pielęgniarska noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową wymagających wentylacji oscylacyjnej wysokimi częstotliwościami na przykładzie Royal Children’s Hospital Melbourne, Australia (w jęz. ang.);
 • Problemy pielęgnacyjne dzieci z choroba nowotworową;
 • Znaczenie edukacji zdrowotnej w ocenie satysfakcji z leczenia oraz występowania lęku i depresji u pacjentów z cukrzycą typu 2;
 • Praca zmianowa a patologie przewodu pokarmowego u pielęgniarek;
 • Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez mieszkańców Podkarpacia;
 • Znaczenie postaw rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci, w aspekcie zdrowia publicznego (w jęz. ang.);
 • Dobra praktyka pielęgniarska w przedmiocie postępowania przeciwbólowego na oddziałach torakochirurgicznych – badania wstępne;
 • Jakość życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem–defibrylatorem serca (ICD);
 • Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u chorego z niedoborem inhibitora C1 dopełniacza. Opis przypadku (w jęz. ang).

ISBN 978-83-62182-38-1, format B5, 404 strony, waga 0,7 kg

Autor/RedaktorIzabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska
Rok2014
TematykaPielęgniarstwo, położnictwo
ISBN978-83-62182-38-1
FormatB5
Liczba stron404
Oprawamiękka
Waga700 gram
Untitled

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 2

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 3

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4

Szczegóły

Do koszyka

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 5

Szczegóły

Do koszyka

70.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 6

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 7

Szczegóły

Do koszyka

78.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 8

Szczegóły

Do koszyka