Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 2


Cena: 75.00

Autor/Redaktor: Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska

Rok: 2015

Tematyka: Pielęgniarstwo, położnictwo

Współczesne pielęgniarstwo powinno opierać swoją praktykę na mocnych podstawach naukowych. Postęp w naukach medycznych i naukach o zdrowiu mobilizuje środowisko medyczne – w tym pielęgniarki i położne – do prowadzenia badań i wykorzystywania ich wyników w codziennej praktyce. Takie postępowanie, zgodne ze światowymi tendencjami (Evidence-Based Medicine, idea lecznictwa holistycznego), wpływa na poprawę jakości opieki, bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego, czy skuteczność wykonywanych procedur medycznych. W ten nurt wpisuje się monografia „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie”, która dzięki swojemu wielotematycznemu charakterowi będzie prawdziwym kompendium wiedzy na temat właściwego postępowania z pacjentem w różnych jednostkach chorobowych – sposobów leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, skuteczności przestrzegania standardów, a także korzyści wynikających z wczesnego wdrożenia edukacji zdrowotnej.

Książka składa się z 41 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.


Publikacja zawiera następujące prace:

 • Opinie na temat starości;
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
 • Rak szyjki macicy – profilaktyka a świadomość kobiet na terenie województwa Mazowieckiego;
 • Efekt syndromu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w szpitalach na Podbeskidziu;
 • Współczesne poglądy dotyczące metod leczenia usprawniającego po alloplastyce stawu biodrowego;
 • Wielokulturowość w opiece pielęgniarskiej;
 • Komunikacja personelu pielęgniarskiego z pacjentem przejawiającym zachowania agresywne;
 • Ocena wiedzy studentek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie przygotowania do macierzyństwa;
 • Ocena ryzyka upadków oraz funkcji poznawczych i ich wpływ na poziom akceptacji choroby wśród pacjentów w wieku geriatrycznym;
 • Jakość życia pacjenta z cukrzycą;
 • Opinie studentów na temat transplantacji;
 • Częstość występowania ortoreksji wśród studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii;
 • Wiedza i deklarowane zachowania zdrowotne dotyczące raka sutka u hemodializowanych kobiet;
 • Analiza wpływu wybranych czynników na występowanie trudności w gojeniu się ran pooperacyjnych;
 • Analiza poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego o autoimmunologicznych jednostkach chorobowych na przykładzie łuszczycy zwykłej – doniesienie wstępne;
 • Samodzielne funkcjonowanie osób starszych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych;
 • Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne pacjentki z atopowym zapaleniem skóry (AZS);
 • Wpływ palenia tytoniu na występowanie raka płuc;
 • Rola i zadania pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;
 • Zastosowanie i pielęgnacja systemów dostępu naczyniowego. Studium indywidualnego przypadku;
 • Ocena jakości życia pacjentów ze złamaniem okołokrętarzowym w przebiegu osteoporozy leczonych operacyjnie na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 • Porównanie wiedzy studentów wrocławskich uczelni wyższych na temat zawodu pielęgniarki;
 • Wiedza pracowników medycznych na temat zakażenia HIV i choroby AIDS;
 • Badania retrospektywne czynników mających wpływ na występowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
 • Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • Mobilne KTG w praktyce położnej;
 • Analiza stopnia odżywienia pacjentów w szpitalu promującym zdrowie;
 • Rzeczywisty stan wiedzy położnic na temat okresu połogu;
 • Profil socjoekonomiczny chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym leczonych w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Zastosowanie metody Kinesiology Taping u kobiet ciężarnych i w okresie połogu;
 • Poziom zmęczenia studentów Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 • Obraz własnego macierzyństwa w opinii studentek położnictwa;
 • Poczucie koherencji u ciężarnych hospitalizowanych w oddziale patologii ciąży w aspekcie ryzyka wystąpienia depresji poporodowej – badania wstępne;
 • Umiejętność prowadzenia ciągłych zabiegów nerkozastępczych przez pielęgniarki w oddziałach intensywnej terapii;
 • Czy pielęgniarka szkolna może odgrywać rolę w rozpoznawaniu trudności adaptacyjnych dziecka w środowisku szkolnym oraz identyfikowaniu uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji? – doniesienie wstępne (w jęz. ang.);
 • Wiedza matek na temat stanów przejściowych noworodka;
 • Czynniki ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej (w jęz. ang.);
 • Przyrost masy ciała kobiety ciężarnej a stan zdrowia noworodka;
 • Kłykciny kończyste jako wskazanie do cięcia cesarskiego. Studium przypadku;
 • Opieka nad rodzącą w porodzie drogą pochwową po uprzednim cięciu cesarskim. Studium przypadku;
 • Stosowanie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego przez położne.

ISBN 978-83-62182-48-0, 2015, B5, 484 strony, waga 0,8 kg

Autor/RedaktorIzabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska
Rok2015
TematykaPielęgniarstwo, położnictwo
ISBN978-83-62182-48-0
FormatB5
Liczba stron484
Oprawamiękka
Waga800 gram
Untitled

69.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 3

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4

Szczegóły

Do koszyka

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 5

Szczegóły

Do koszyka

70.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 6

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 7

Szczegóły

Do koszyka

78.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 8

Szczegóły

Do koszyka