Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 3


Cena: 80.00

Autor/Redaktor: Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska

Rok: 2016

Tematyka: Pielęgniarstwo/położnictwo

Przed zastosowaniem wyników badań w praktyce należy poddać je ocenie. Taka ocena wyników badań do zastosowania w praktyce klinicznej to proces złożony i pełen niuansów. Ocena badań będących podstawą wytycznych opartych na dowodach naukowych wymaga krytycznego myślenia i właściwego osądu klinicznego. Bywa, że wyniki badań są niejednoznaczne, a nawet wzajemnie sprzeczne. Dlatego oceniając, czy dane naukowe można zastosować w praktyce, należy wziąć pod uwagę rzetelność, trafność i możliwość uogólnienia dostępnych badań. W tym celu pielęgniarki dokonują selekcji najlepszych dowodów naukowych istotnych w określonych przypadkach pacjentów. Jest to złożony proces, którego częścią jest również intuicja.

Wybór najbardziej adekwatnych dowodów z badań naukowych wymaga właściwego osądu klinicznego. Dodatkowo, rosnący zbiór dowodów naukowych oraz coraz większa intensywność i złożoność opieki wymagają wysoko rozwiniętych zdolności intelektualnych oraz umiejętności krytycznego myślenia. Osiągnięcie takiego poziomu wymaga nierzadko dodatkowego kształcenia, wykraczającego poza przygotowanie kliniczne.

W niniejszej, już trzeciej z kolei publikacji, prezentujemy wyniki kilkudziesięciu badań naukowych przeprowadzonych przez pielęgniarki i położne z różnych ośrodków w Polsce. Mamy nadzieję, że przedstawione wyniki posłużą jako źródło inspiracji do aktywnego udziału w rozwoju medycyny opartej na dowodach naukowych.

Książka składa się z 41 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.


Publikacja zawiera następujące prace:

 • Sprawowanie funkcji opiekuńczej i rehabilitacyjnej przez pielęgniarki w oddziale ortopedii;
 • Aspekty pobytu rodziców dzieci hospitalizowanych na oddziale laryngologii dziecięcej w celu usunięcia trzeciego migdałka gardłowego (w jęz. ang);
 • Holistyczne podejście do pacjentów z Zespołem Post-Polio;
 • Motywy podjęcia terapii przez pacjentów uzależnionych od alkoholu;
 • Rola pielęgniarki w ocenie natężenia bólu u dziecka po zabiegu założenia cewnika centralnego typu Broviac – opis przypadku;
 • Częstość występowania ortoreksji wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych;
 • Analiza wpływu palenia tytoniu na występowanie powikłań pooperacyjnych u chorych operowanych z powodu niedrożności tętnic szyjnych. Doniesienia wstępne;
 • Wpływ bólu i cierpienia na jakość życia pacjentów objętych opieką paliatywną;
 • Wybrane czynniki ryzyka miażdżycy i zachowania zdrowotne wśród osób między 30. a 50. rokiem życia – różnice płci;
 • Filozofia i fenomenologiczne badania w pielęgniarstwie (w jęz. ang.);
 • Ocena jakości życia pacjentów poddanych hemodializie;
 • Subiektywna ocena jakości życia pacjentów poddanych zabiegowi usunięcia zaćmy;
 • Kompleksowa ocena powrotu do sprawności ruchowej chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego;
 • Poziom wiedzy kobiet na temat raka gruczołu piersiowego;
 • Choroba nowotworowa jako kryzys;
 • Wpływ analgezji wyprzedzającej na poziom bólu u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu złamań w obrębie bliższej nasady kości udowej;
 • Determinanty wizerunku pielęgniarki pediatrycznej;
 • Oczekiwania pacjentów POZ dotyczące kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;
 • Rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego rodziną w stanie terminalnym (w jęz. ang.);
 • Działania wspierające proces adaptacji zawodowej w opinii młodego personelu pielęgniarskiego;
 • Rola zbilansowanej diety w prewencji chorób cywilizacyjnych;
 • Realizacja edukacji przedporodowej przez położne POZ w opinii kobiet;
 • Wpływ roli osoby towarzyszącej w porodzie fizjologicznym;
 • Ocena świadomości kobiet, dotycząca zawodu położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjentki po usunięciu macicy – studium przypadku;
 • Styl życia kobiet a przyszłe macierzyństwo;
 • Problemy terapii i opieki nad dzieckiem z wrodzoną, arytmogenną kanałopatią serca – studium przypadku;
 • Rola pielęgniarki w procesie edukacji pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną wadą wrodzoną serca;
 • Ocena wpływu czynników socjodemograficznych na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, przebywających na oddziale rehabilitacji neurologicznej;
 • Wiedza i zachowania kobiet wobec problemu nietrzymania moczu;
 • Nauki podstawowe jako źródło sukcesu w kształceniu studentów pielęgniarstwa z zakresie opieki specjalistycznej – badanie jednoośrodkowe;
 • Opieka nad chorym z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego;
 • Ocena zapotrzebowania na wsparcie społeczne w grupie ciężarnych w ciąży powikłanej z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia depresji poporodowej – badania wstępne;
 • Obciążenie opiekunów osób z rozpoznaną schizofrenią;
 • Funkcjonowanie w społeczeństwie Dorosłych Dzieci Alkoholików;
 • Wiedza na temat żywienia i suplementacji ciężarnych w opinii kobiet w okresie rozrodczym w badaniach ankietowych;
 • Wpływ pracy zmianowej na jakość życia pielęgniarek (w jęz. ang);
 • Toksoplazmoza w ciąży – rola położnej w edukacji przedporodowej;
 • Ginekologia estetyczna – nowy trend w ginekologii;
 • Opieka nad pacjentką z ciążą ektopową ze współistniejąca ciążą wewnątrzmaciczną – studium przypadku;
 • Analiza czynników ryzyka udarów mózgu wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

ISBN 978-83-62182-48-0, format B5, 536 stron, waga 0,85 kg

Autor/RedaktorIzabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk, Beata Jankowska-Polańska
Rok2016
TematykaPielęgniarstwo/położnictwo
ISBN978-83-62182-60-2
FormatB5
Liczba stron536
Oprawamiękka
Waga850 gram
Untitled

69.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 2

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4

Szczegóły

Do koszyka

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 5

Szczegóły

Do koszyka

70.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 6

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 7

Szczegóły

Do koszyka

78.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 8

Szczegóły

Do koszyka