Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 5


Cena: 75.00

Autor/Redaktor: Izabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk

Rok: 2018

Tematyka: Pielęgniarstwo/położnictwo

Piąta publikacja z serii „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie” prezentująca wyniki kilkudziesięciu badań naukowych przeprowadzonych przez pielęgniarki i położne z różnych ośrodków w Polsce. Redaktorzy mają nadzieję, że przedstawione wyniki posłużą jako źródło inspiracji do aktywnego udziału w rozwoju medycyny opartej na dowodach naukowych.

Książka składa się z 35 rozdziałów, których autorzy – zdobyli swoje doświadczenia w praktyce pielęgniarskiej lub położniczej, a dodatkowo pogłębili je pracą naukowo-badawczą oraz podczas pełnienia funkcji nauczyciela akademickiego.

Monografia adresowana jest szczególnie do pielęgniarek oraz położnych praktykujących w szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i leczniczych, w których sprawowana jest opieka nad pacjentem, nauczycieli akademickich oraz studentów.

Publikacja zawiera następujące prace:

 • Poziom optymizmu i pesymizmu wśród studentów kierunków pielęgniarstwoi bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • Ankieta FINDRISK jako narzędzie w ocenie ryzyka rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy;
 • Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentki chorej na stwardnienie rozsiane, przebywającej w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym;
 • Zdolność do samoopieki i lokomocji w zależności od występowania schorzeń u osób w wieku starszym;
 • Częstość spożywania alkoholu przez studentów kierunku pielęgniarstwo;
 • Uzależnienia behawioralne wśród studentów kierunku pedagogika i informatyka;
 • Zaburzenia nastroju u kobiet w okresie okołomenopauzalnym;
 • Udział personelu pielęgniarskiego w poprawie jakości życia pacjentki z chorobą Hashimoto;
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z astmą oskrzelową powikłaną zaćmą polekową;
 • Rozpoznanie stanu przedcukrzycowego oraz skuteczna edukacja szansą na prewencję cukrzycy lub jej powikłań;
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem w stanie hipotermii głębokiejleczonymz wykorzystaniem metody pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) w Oddziale Intensywnej Terapii;
 • Komunikowanie się z chorym z afazją – rola i znaczenie współpracy neurologopedy i pielęgniarki neurologicznej;
 • Przemoc wobec osób w wieku podeszłym;
 • Profilaktyka i leczenie odleżyn u pacjentki oddziału opieki paliatywnej;
 • Zaburzenia adaptacyjne u noworodka donoszonego w zależności od sposobu rozwiązania ciąży;
 • Czynniki wpływające na syndrom wypalenia zawodowego oraz jakość życia wśród pielęgniarek z województwa dolnośląskiego;
 • Wiedza na temat cukrzycy wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych;
 • Opieka nad dzieckiem z zespołem serca jednokomorowego (HLHS);
 • Problemy pielęgnacyjne w chorobie Alzheimera;
 • Rola pielęgniarki w opiece nad chorym na POChP;
 • Jakość opieki geriatrycznej w Niemczech;
 • Zaburzenia snu wśród studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z wodogłowiem – opis przypadku;
 • Zakażenie Clostridium difficile;
 • Oddziaływanie rehabilitacji, na jakość życia pacjentów z chorobami przewlekłymi;
 • Wiedza kobiet na temat raka szyjki macicy na terenie gminy Świebodzin;
 • Znaczenie badań profilaktycznych wykonywanych w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego;
 • Early physiotherapy care of a premature child;
 • Opieka pielęgniarska z wczesną rehabilitacją kardiologiczną nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego – studium przypadku;
 • Czynniki wpływające na poziom wypalenia zawodowego pielęgniarek;
 • Pielęgnowanie starszego pacjenta ze stomią jelitową;
 • Wielkie problemy geriatryczne – powszechne zaburzenia dotyczące seniorów XXI wieku;
 • Jakość życia w chorych po wszczepieniu układu stymulującego serca;
 • Ostry zespół wieńcowy. Opieka i pielęgnacja pacjenta leczonego metodami inwazyjnymi;
 • Czynniki wpływające na satysfakcję zawodową wśród pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.

ISBN 978-83-62182-71-8, 2018, B5, 430 stron, waga 0,7 kg

Autor/RedaktorIzabella Uchmanowicz, Joanna Rosińczuk
Rok2018
TematykaPielęgniarstwo/położnictwo
ISBN978-83-62182-71-8
FormatB5
Liczba stron430
Oprawamiękka
Waga680 gram
Untitled

69.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1

Szczegóły

Do koszyka
Untitled

75.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 2

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 3

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4

Szczegóły

Do koszyka

70.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 6

Szczegóły

Do koszyka

80.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 7

Szczegóły

Do koszyka

78.00 zł

Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 8

Szczegóły

Do koszyka